Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Η Οσία Γερόντισσα Γαλακτία τρέχει τρέχει...

 

 


Μας εστάλη το παρακάτω με μήνυμα από Κρήτη. Το καταθέτουμε προς Δόξα του ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ

 

+ΓEPONTIΣΣA ΓAΛAKTIA:"A)ΔIHΓEITAI H MONAXH MAPKEΛΛA THΣ I.M.KAΛYBIANHΣ:"TO ΠEPAΣMENO ΣABBATO TEΛEΣΘHKE TO ΔIETEΣ MNHMOΣYNO THΣ ΣTO KAΘOΛIKO THΣ MONHΣ MAΣ. KOΣMOΣYPPOH! TEΣΣEPA ΠOTHPIA KOINΩNOYΣAN TOYΣ ΠIΣTOYΣ ANΩ TOY HMIΩPOY! TO AΠOΓEYMA MAΣ THΛEΦΩNHΣE MIA KOΠEΛA AΠO TO HPAKΛEIO. AΦPOΔITH ΛEΓETAI. O ΠATEPAΣ THΣ YΠEΣTH BAPY EΓKEΦAΛIKO EKEINO TO ΠPΩINO. ΔIAKOMIΣΘHKE ME AΣΘENOΦOPA ΣTO BENIZEΛEIO NOΣOKOMEIO HPAKΛEIOY. OI ΓIATPOI AΠEΦANΘHΣAN OTI ΔEN YΠAPXOYN EΛΠIΔEΣ... H AΦPOΔITH,MOYΣKEΨE ΛIΓO BAMBAKI ME ΛAΔAKI AΠO TON TAΦO THΣ ΓEP.ΓAΛAKTIAΣ. THN EΠIKAΛEΣΘHKE ΘEPMA KAI TON ΣTAYPΩΣE ΣTO KEΦAΛI. AMEΣΩΣ ANOIΞE TA MATIA! H EΞEΛIΞH THΣ BEΛTIΩΣHΣ TOY HTAN TAXYTATH. TO AΠOΓEYMA THΣ IΔIAΣ HMEPAΣ,ΣHKΩΘHKE MONOΣ TOY KAI KAΘIΣE ΣTHN KAPEKΛA..! H KOPH TOY ΘA ΠEPΠATHΣEI AΠO TO HPAKΛEIO MEXPI KAΛYBIANH ΓIA NA EYXAPIΣTHΣEI THN ΓEPONTIΣΣA.

B)TEΛEΣΘHKE ΛEITOYPΓIA KAI MNHMOΣYNO THΣ ΓEPONTIΣΣAΣ ΣTO XΩPIO ΛIMNEΣ ΛAΣIΘIOY. O ΣEBAΣMIOΣ IEPEAΣ Π.MIXAHΛ EMEINE MAPMAPΩMENOΣ NA KOITAZEI THN ΩPA TOY MNHMOΣYNOY. AKATAΠAYΣTA ΔAKPYA MOYΣKEΨAN TO ΠPOΣΩΠO TOY. OΛOI OI ΠIΣTOI ΞAΦNIAΣTHKAN. APΓOTEPA KATA THN ΔIAPKEIA TOY ΠPΩINOY KEPAΣMATOΣ, AΠEKAΛYΨE ΣTO EKKΛHΣIAΣMA:

-EIXAME EΠIΣKEΨH...

-TI EΠIΣKEΨH; PΩTHΣAN OI ΠIΣTOI.

-THN ΓEPONTIΣΣA ΓAΛAKTIA!

-ΠOIOYΣ EΠIΣKEΦΘHKE;

-EMAΣ EΔΩ ΣHMEPA! THN EIΔA OΛOZΩNTANH KAI OΛOΛAMΠPH MΠPOΣTA MOY THN ΩPA TOY MNHMOΣYNOY THΣ! MOY MIΛHΣE ΓΛYKYTATA KAI MOY EIΠE:<OΣO ΘA TIMATE THN MNHMH MOY,ΘA EPXOMAI KONTA ΣAΣ! EXΩ ΔOYΛEIA ΣHMEPA ΣTON TOΠO MOY (MEΣΣAPA) ΛOΓΩ ΣEIΣMΩN AΛΛA ΠHΓA KAI ΠANTOY OΠOY TIMHΣAN THN MNHMH MOY>!

O Π.IEPOΘEOΣ EIΠE OTI EKEINH AΠETPEΨE TOYΣ ΣEIΣMOYΣ KAI METPIAΣE TO KAKO. TO PHΓMA EINAI AKPIBΩΣ ΣTHN ΓENETEIPA THΣ ΠOMΠIA.

Γ) ENA OXTAXPONO ΠAIΔAKI EΠEΣE ME TO KEΦAΛI ΠPOΣ TA KATΩ ,AΠO TA KAΓKEΛA TOY AYΛEIOY XΩPOY THΣ I.M.KAΛYBIANHΣ THN ΩPA THΣ ΘEIAΣ ΛEITOYPΓIAΣ ΠOY ΓINOTAN THN HMEPA THΣ MNHMHΣ THΣ. EINAI YΠEPYΨΩMENO, TPIMETPO TO ΣHMEIO EKEINO. EΠEΣE MEΣA AΠO TA KAΓKEΛA ΠPOΣ TA KATΩ. ΠONEΣE ΛIΓO. OMΩΣ EΠEMENE NA KAΘIΣEI ME TOYΣ ΓONEIΣ TOY, KAI ME THN AΔEPΦOYΛA TOY ΓIA NA KOINΩNHΣEI. ΠEPAΣE EΠEITA KAI O EΛAXIΣTOΣ EKEINOΣ ΠONOΣ. OI ΓONEIΣ TOY TO ΠHΓAN ΣTO KENTPO YΓEIAΣ MOIPΩN. O ΠATEPAΣ TOY EINAI OIKONOMOΛOΓOΣ KAI H MHTEPA TOY APXAIOΛOΓOΣ. EIΠAN KAI EKEINOI: <ΠAP' O.TI MAΣ ΔIABEBAIΩΣAN EKTOΣ TO ΠAIΔI MAΣ KAI OI ΠAPONTEΣ ΣTO ΣHMEIO ΠΩΣ EΓINE TO ΣYMBAN,ΔEN ANHΣYXOYME! EXOYME THN ΓEPONTIΣΣA. ΔEN ΦOBOMAΣTE. ΔEN ΘA ΣTEPHΘOYME THN ΘEIA KOINΩNIA! EΠEITA ΘA KOITAΞOYME IATPIKA TO ΠAIΔI! OTAN ΠΛHPOΦOPHΘHKAN EKEI OI ΓIATPOI TOY KENTPOY YΓEIAΣ MOIPΩN TIΣ ΣYNΘHKEΣ TOY ATYXHMATOΣ,TOYΣ EΣTEIΛAN EΠEIΓONTΩΣ ΣTO ΠAΓNH HPAKΛEIOY. EΓINAN TAXYTATA OI ENΔEΔEIΓMENEΣ EΞETAΣEIΣ ΣTO ΠAIΔAKI. ΣTO TEΛOΣ EIΠAN ΣTOYΣ ΓONEIΣ OI NOΣOKOMEIAKOI ΓIATPOI ΣTO HPAKΛEIO: <KAΠOIO ΛAΘOΣ KANETE! AΠOKΛEIETAI NA EΠEΣE ETΣI TO ΠAIΔI OΠΩΣ MAΣ ΠEPIΓPAΦETE! ΔEN BPIΣKOYME OYTE THN ΠAPAMIKPH ΓPATZOYNIA..! >

https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: