Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 28 Απριλίου 2024

Ποια ήταν η πατρίδα των Βυζαντινών;





📜 Ποια ήταν η πατρίδα των Βυζαντινών; ❓

🌍Εξαιτίας της οικουμενικής Ρωμαϊκής και Χριστιανικής ιδεολογίας του, το Βυζαντινό κράτος δεν όριζε ποτέ επισήμως ποια ήταν τα σύνορα του ή αυτό που λέμε σήμερα την πατρίδα.

🔸Φυσικά, με το πέρασμα των αιώνων και με την νέα γεωπολιτική πραγματικότητα ύστερα από τη μάχη του Ιερομύακα και την ίδρυση της αυτοκρατορίας των Φράγκων, οι Βυζαντινοί λόγιοι γίνονται πιο ρεαλιστές.

📚Ένα από τα ελάχιστα ευρήματα που μπορούμε να πούμε ότι οριοθετεί ποια εδάφη θεωρούσε πατρίδα του ένας βυζαντινός βρίσκεται στο 2.20 των Συνεχιστών του Θεοφάνους (10oς-11ος αιώνας).

📚Αναφέρει λοιπόν σε ένα απόσπασμα πως η Ασία (Μικρά Ασία) είναι το κεφάλι, η Ευρώπη (Ελλάδα και μέρος των σημερινών "Βαλκανίων) είναι η ουρά και το Αιγαίο με τα νησιά του είναι το σώμα. 

Το πρωτότυπο:
Οὐκ ἔμελλε δὲ ἄχρι τούτων ἡ φορὰ στήσεσθαι τῶν κακῶν , ἀλλὰ τῶν δύο ἠπείρων , Ασίας φαμὲν καὶ Εὐρώπης , ἐν θυμῷ κυρίου οἷόν τινος κεφαλῆς καὶ οὐρᾶς (...) 

(...) τέλος καὶ ταῖς ταλαιπώροις νήσοις οἷόν τινα μέσην , ἵν᾿ ὁλόσωμος εἴη ἡ πληγή 

Μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συνολικό συμπέρασμα από αυτό το κείμενο; Όχι φυσικά, καθώς στα 1000 χρόνια Βυζαντινής ιστορίας τα εδάφη της αυτοκρατορίας αυξομειώθηκαν αμέτρητες φορές. 

Ο χάρτης δείχνει στο περίπου τα εδάφη που ήλεγχε το βυζάντιο την εποχή του αυτοκράτορα Μανουήλ Α’ Κομνηνού (12ος αιώνας.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: