Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Η επιβολή του παπισμού μέσω της Ουνίας στην Κεντροανατολική Ευρώπη 1646-1996 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η παρούσα μελέτη-έρευνα στοχεύει στο να εκθέσει τα όσα σοβαρά, ιστορικά, κοινωνικά, θρησκευτικά και πολιτικά γεγονότα συνέβαλαν στην εδραίωση της Ουνίας. Συγχρόνως επιχειρείται, χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες και αιχμές, η παρουσίαση των σχετικών προς το ανωτέρω ζήτημα απόψεων άλλων ερευνητών, οι οποίοι είτε εμμέσως και ακροθιγώς, είτε αμμέσως ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: