Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝ Δ. ΜΙΛΙΕΤΙΤΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟ ΠΟΠΟΒΙΤΣ. «’Άν μέ ρωτας τί είναι σημαντικότερο διά την επιβίωση ενός λαού: το κράτος, δηλαδή το έθνος, ή ή Εκκλησία, να μη έχεις αμφιβολίες ότι ή Εκκλησία είναι ή ζωοδότρια του έθνους Εκείνη προηγείται.»

Από τις αναμνήσεις του Μίλαν Δ. Μίλετιτς


Ενθυμούμαι ότι ό άββάς μάς έλεγε: «’Άν μέ ρωτας τί είναι σημαντικότερο διά την επιβίωση ενός λαού: το κράτος, δηλαδή το έθνος, ή ή Εκκλησία, να μη έχεις αμφιβολίες ότι ή Εκκλησία είναι ή ζωοδότρια του έθνους Εκείνη προηγείται.» Τον ενθυμούμαι, καθώς μέ ένα χέρι του χάιδευε την άκρη του τραπεζιού. Μετά ή έκφρασης των ματιών του έγινε πολύ σοβαρή και είπε: «Ολόκληρη ή ιστορία είναι πλήρης από αυτήν την σύγκρουση, ή όποια κινείται από  την ελαφρά ανάμειξη μέχρι την πιο αιματηρή καταπίεση. Αλλά ή ανάμειξη του κράτους στην ζωή της Εκκλησίας ενίοτε είναι πολύ σκληρή και άδικος. Ή Εκκλησία υπομένει αυτό, αλλά και αγωνίζεται. Και τώρα το ίδιο- όσο και να δείχνει παθητική, εκείνη αγωνίζεται.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: