Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Ὅλοι ἐσεῖς πού ἤρθατε στόν χῶρο αὐτό, ἔχετε αἰσθανθεῖ τόν Θεό, καί γι' αὐτό μπορέσατε νά ἔρθετε εδώ. Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ
"Ὁ π. Σ., ὁ ἀδελφός μας, ὑπῆρξε μάρτυρας μιᾶς συζητήσεως πού εἴχαμε μέ κάποιον ἀπό τούς ἐπισκέπτες μας. Τόν ἀκούσαμε νά λέει ὅτι στήν Γερμανία κυκλοφόρησε ἕνα βιβλίο πού εἴχε μεγάλη ἐπιτυχία καί ὑποστήριζε ὅτι ὁ Χριστός δέν ὑπῆρξε στήν πραγματικότητα.


 Ὅτι ὁ Χριστιανισμός δέν βασίστηκε πάνω σέ ἱστορικό πρόσωπο, ἀλλά σέ ἕναν μύθο. Σχετικά μέ τό θέμα αὐτό, νομίζω πώς σέ συμπεράσματα αὐτοῦ τοῦ εἴδους φθάνουν ἐκεῖνοι πού δέν εἴχαν ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ. Μέ τέτοιους ἀνθρώπους εἴναι πολύ δύσκολο νά μιλήσεις γιά τόν Θεό.
Ὅλοι ἐσεῖς πού ἤρθατε στόν χῶρο αὐτό, ἔχετε αἰσθανθεῖ τόν Θεό, καί γι' αὐτό μπορέσατε νά ἔρθετε εδώ. 

Δέν γνωρίζει κανείς τόν Θεό στό Εἴναι Του, στήν αἰώνια ζωή Του, μπορεῖ ὅμως νά πεῖ πῶς εἴναι στίς ἐκδηλώσεις Του, στίς ἐνέργειές Του. Ἄν ὅμως δέν ἔχουμε τέτοιες ἐμπειρίες, τότε λογικά δέν μποροῦμε νά ποῦμε τίποτε".Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ, " Οἰκοδομώντας τόν ναό τοῦ Θεοῦ μέσα μας", σελ. 258-259, τόμ. Γ΄

Δεν υπάρχουν σχόλια: