Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

+ Fr. John Krestiankin. "And so, dear friends, let us love one another!"
And so, dear friends, let us love one another! Let us love everyone, even our enemies and those who wish us harm. But, whether they love us or not – let us not worry! Let's only worry that WE love them! No one on Earth can be either loved by everyone or be hated by everyone; we meet people of both categories. Not to have enemies – is impossible; they're both visible and invisible. It's not possible that EVERYONE love us! But for US to love everyone is very possible and necessary! Amen.+ Fr. John Krestiankin

Δεν υπάρχουν σχόλια: