Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

ΠΑΤΗΡ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΒΙΤΤΗΣ. ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ.Ὁ χριστιανός μέ πίστη καί θέρμη καί λαχτάρα κάθε λίγο καί λιγάκι λέει: "ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου", Κύριε, μέ τόν πόθο νά ἐγκατασταθῆ μέσα στά βάθη του καί στά βάθη κάθε ἀνθρώπου πού ζῆ στή γῆ ἡ κυριαρχία τοῦ Θεοῦ. Ὃμως γενιές ἒρχονατι καί γενιές φεύγουν καί ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν φαίνεται. Τί σημαίνει αὐτό; Ὃτι δέν κατανοήσαμε τόν χαρακτήρα αὐτῆς τῆς βασιλείας πού ζητοῦμε, τήν ὁποία βασικά θέλουμε ἐπίγεια παρά πνευματική καί ἐσωτερική. Τί λέει σχετικά ὁ Κύριος ὡς ἀπάντηση σέ σχετική ἐρώτηση πού τοῦ ἒκαναν οἱ φαρισαῖοι;(Λουκ. ιζ΄20-21)"Μήν περιμένετε, λέει, νά ἰδῆτε τόν ἐρχομό τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ κατά τρόπο πού θά ὑποπίπτη στίς ἐξωτερικές σας αἰσθήσεις. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐσωτερικό γεγονός". Ἒτσι δέν στέκει νά λένε, ὃτι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐδῶ ἢ ἐκεῖ. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι, πρέπει νά εἶναι, μέσα στά βάθη τῶν καρδιῶν σας. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ πραγματοποιεῖται πρῶτα στίς καρδιές.


 Ἱερομ. Εὐσεβίου, Ὁμιλίες Πνευμ. Οἰκοδομῆς στήν Ἀποκάλυψη, Τόμος Α΄.

Δεν υπάρχουν σχόλια: