Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

«Όχι! όλα έχουν τελειώσει! Ό Θεός είναι Δίκαιος. Με πρόσβαλαν, μέ κατέστρεψαν καί μ’ άφησαν σάν ζητιάνο. Ό Κύριος έδωσε καί ό Κύριος τ’ αφαίρεσε». ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ

 Στο Κίεβο ζούσε τότε ένας πλούσιος ζωέμπορας ό Ά. Ντώφ. Ή σύζυγός του ήταν ευλαβής καί μέ φόβο Θεού. Αλλά εκείνος ήταν ένας αγροίκος, σκληρός καί ολιγόπιστος άνθρωπος. Ή γυναίκα του δέν έλειπε άπό τήν εκκλησιά καί τά Μοναστήρια, καθώς τής άρεσε νά δίνη ελεημοσύνη, νά βοηθάη τούς φτωχούς καί περιπλανώμενους προσκυνητές καί ευλαβείτο πολύ
 τούς ασκητές. Ηταν εξ ολοκλήρου άφοσιωμένη στον Στάρετς Θεόφιλο καί συχνά τόν προσκαλούσε στό σπίτι της. Ό σύζυγός της άπό τήν άλλη μεριά, ήταν σκληρόκαρδος καί άσωτος καί δέν ανεχόταν τήν παρουσία του Στάρετς στό σπίτι του. Συνέχεια ονείδιζε τήν γυναίκα του γιατί τόν προσκαλούσε:
«Δέ ντρέπεσαι νά χάνης τήν ώρα σου μ’ αυτόν τόν θρησκόληπτο τρελλό;» τήν ρωτούσε.


Ενα ωραίο πρωί, πού αυτός έλειπε άπό τό σπίτι, ό Στάρετς έφτασε εφοδιασμένος μέ κομμάτια κάρβουνο.


Αρχισε νά ζωγραφίζη μέ μηδενικά τήν ταπετσαρία, άλλα κατά δεκάδες καί άλλα κατά έκατοντάδες καί χιλιάδες. 'Η Ντβα, δέν τολμούσε νά τόν σταματήση καί στάθηκε στήν άκρη, κοιτώντας κατάπληκτη τί έκανε ό μακάριος. Ό σύζυγός της σύντομα έπέστρεψε. Είδε τόν ταύρο τού Θεόφιλου νάναι στήν αύλή τού σπιτιού του καί άποφάσισε ν’ άστειευτή μέ τόν Στάρετς.


Όταν όμως μπήκε στό δωμάτιο καί κοίταξε τόν τοίχο, τρομοκρατήθηκε. Ή άκριβή ταπετσαρία ήταν μαύρη άπό μηδενικά γραμμένα μέ κάρβουνο.
«Ποιος τόλμησε νά κάνη ένα τέτοιο πράγμα; Ό Θεόφιλος φυσικά!».
Αρχισε νά ψάχνη στά δωμάτια γιά νά βρή τόν Θεόφιλο. Βλέποντάς τον μέσα στήν κρεββατοκάμαρά του, ορμησε πάνω στόν μακάριο έξαλλος. Αλλά ό Θεόφιλος, ύποκρινόμενος τον τρελλό, άρχισε σιωπηλά νά βγάζη τά ρούχα του. Ό Ντώφ τόν έφτυσε καί βγήκε σάν μανιακός από τό σπίτι. 'Η ζαλισμένη σύζυγος, βρίσκοντας τήν ψυχραιμία της, άρχισε ν’ άπολογήται στόν Θεόφιλο καί του πρόσφερε λίγο λάχανο τουρσί πού τού άρεσε πολύ. Άλλ’ άντί νά τό δεχτή εκείνος, έδωσε μιά κοφτή καί διφορούμενη απάντηση:
«Όχι! όλα έχουν τελειώσει! Ό Θεός είναι Δίκαιος. Με πρόσβαλαν, μέ κατέστρεψαν καί μ’ άφησαν σάν ζητιάνο. Ό Κύριος έδωσε καί ό Κύριος τ’ αφαίρεσε». Κι αμέσως έφυγε από τό σπίτι.


Σύντομα μετά άπ’ αύτό, ή Ντώφ οικογένεια, έπεσε σε φοβερή δυστυχία. Οι δουλειές λιγόστεψαν, τό κεφάλαιο εξανεμίστηκε καί δημιουργήθηκαν τεράστια χρέη. 'Η περιουσία σέ λίγο βγήκε σέ δημοπρασία καί ό αλαζόνας πλούσιος Ντώφ, έγινε ένας ζητιάνος, σέρνοντας τήν ζωή του σέ μιά άθλια παράγκα πού άπό οίκτο καί έλεος τού δόθηκε άπό τήν διοίκηση τού Κιέβου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
Ο ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. (1788-1853Μ.Χ)ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: