Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Το έργο συντήρησης, προστασίας και αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου θα παραδοθεί στις 22 Μαρτίου 2017 στις τρεις Θρησκευτικές Κοινότητες που έχουν την κοινή ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διάσωση του Παναγίου Τάφου.


Το Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου απελευθερώνεται από τα δεσμά του σιδηρού κλωβού που τοποθετήθηκε από τη Βρετανική Αρμοστεία το 1947, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι παραμορφώσεις του. 
Το έργο συντήρησης, προστασίας και αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου θα παραδοθεί στις 22 Μαρτίου 2017 στις τρεις Θρησκευτικές Κοινότητες που έχουν την κοινή ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διάσωση του Παναγίου Τάφου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: