Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ κακόπιστοι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι ο Χριστός άρχισε να δοξάζεται προϊόντος του χρόνου και ότι στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους δεν έχαιρε εκτιμήσεως όπως στους μεταγενέστερους χρόνους. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ κακόπιστοι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι ο Χριστός  άρχισε να δοξάζεται προϊόντος του χρόνου και ότι στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους δεν έχαιρε εκτιμήσεως όπως στους μεταγενέστερους χρόνους.

Τί πιο εύκολο από το να κατατριφθεί ένας τέτοιος ισχυρισμός! Ιδού τί γράφει ό άγιος Κύριλλος για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό: «Αυτός είναι ό Ην και ό ’Ων, ομοούσιος με τον Πατέρα, Υιός μονογενής, όμόθρονος, ισοδύναμος, Παντοδύναμος, Άναρχος, Αδημιούργητος, Αναλλοίωτος, Αόρατος, Απερίγραπτος, Άπερινόητος, Άπειρος, Ανεξιχνίαστος. Αύτός είναι το άπαύγασμα της δόξης (Έβρ. 1,3). Αύτός είναι ό Δημιουργός της ουσίας όλων των κτισμάτων. Αύτός είναι το Φως εκ Φωτός, πού λάμπει εις τούς κόλπους του Πατρός. Ούτος  έστιν ό Θεός ημών (Ψαλμοί 47,15),

 Αύτός πού μάς δίνει την επίγνωση της παρουσίας Του, ή πηγή ζωής (Ψαλμοί 35,10), ή εκπορευόμενη εκ της Πηγής του Πατρός. Είναι ό ποταμός του Θεού (Ψαλμοί 45,4 και 64,10), εκπορευόμενος από την άϊδιότητα του Θεού, χωρίς να διαχωρίζεται απ' Αυτόν. Είναι ό θησαυροφύλακας όλων των αγαθών δωρεών τού πλουσιόδωρου Θεού Πατρός και της ακένωτης ευλογίας Του.

 Είναι το ύδωρ το ζων (Ίωάν. 4,12) πού δίνει ζωή στον κόσμο. Είναι το αδημιούργητο Φώς εκ Φωτός, το γεννηθέν εκ τού Πατρός, άλλα μη, διαχωριζόμενο απ’ Αυτόν τον Πρώτο Ήλιο. Είναι ό Θεός Λόγος (Ίωάν. 1,1), ό όποιος παρήγαγε όλα τα πράγματα εκ τού μη όντος εις το είναι, με έναν Του λόγο• ό όποιος μάς δημιούργησε κατ’ εικόνα τού Θεού και διά της ενανθρωπήσεως Του έγινε άνθρωπος κατ’ εικόνα δική μας. Άνθρωπος, άλλα την ίδια στιγμή και Θεός!».Μέχρι σήμερα, δεκαέξι αιώνες αφότου γράφτηκε το Σύμβολο της Πίστεως, ή Ορθόδοξη Εκκλησία ενστερνίζεται κατά λέξη και κατά γράμμα την ίδια αύτή Πίστη!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΜΑΡΤΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: