Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 20 Μαΐου 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΤΟ ΘΕΟ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟ . ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.

Ό δε παράκλητος, το Πνεύμα το Αγιον o πέμψει ό πατήρ εν τω ονόματι μου, εκείνος υμάς διδάξει πάντα και υπομνήσει υμάς πάντα ά ειπόν ύμίν. (Ιωάν.14,26)


Τί άλλο πρακτικό μήνυμα έχουν αυτοί οι λόγοι  παρά τούτο: ότι είναι απαραίτητο να προσευχόμαστε καθημερινά να έλθει σ’ εμάς ή Χάρις τού Αγίου Πνεύματος, ακριβώς όπως προσευχόμαστε για το ψωμί της κάθε ημέρας. Ό Θεός Πατέρας είναι πρόθυμος να μάς στείλει τον Θεό Παράκλητο κάθε ημέρα, άλλα ζητά να προσευχόμαστε καθημερινά γι’ αυτό. Διότι ακριβώς όπως συμβαίνει με το ψωμί, πού άλλοτε είναι άφθονο και άλλοτε σπανίζει, έτσι συμβαίνει και με το  Άγιο Πνεύμα.
Ό Παράκλητος, το Πνεύμα το 'Άγιο, έρχεται σ’ εμάς και φεύγει ανάλογα με τον ζήλο η την απροθυμία μας στην προσευχή, ανάλογα με τα καλά έργα μας και την υπομονή μας. Γι’ αυτό ή Εκκλησία καθιέρωσε να ξεκινούν οι εωθινές Ακολουθίες από την επίκληση του Αγίου Πνεύματος: «Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αλήθειας...» και μετά με την ευχή «έλθέ και σκήνωσον εν ήμίν...». Γιατί;


Διότι, χωρίς το 'Άγιο Πνεύμα, δεν γνωρίζουμε ούτε καν πώς να χρησιμοποιούμε τον καθημερινό άρτο όπως πρέπει, γιά την σωτηρία μας.


Εκείνος υμάς διδάξει πάντα: αυτό σημαίνει πώς, κάθε ήμερα και κάθε νύκτα, ανάλογα με τις συνθήκες και περιστάσεις στις όποιες βρίσκεστε, Εκείνος θά σάς οδηγήσει, νουθετήσει και διδάξει τί πρέπει να σκέπτεστε, τί πρέπει να πείτε, τί πρέπει να κάνετε. Γι’ αυτό δεηθείτε προς τον Θεό Πατέρα, ζητείστε Του μόνον το ’Άγιο Πνεύμα και Αυτό θά σάς φέρει όλα όσα χρειάζεστε τήν κάθε στιγμή. Όταν κατέλθει σε εσάς το 'Άγιο Πνεύμα, θά τα γνωρίζετε όλα, θά τα κατανοείτε όλα και θά είσαστε ικανοί γιά όλα όσα είναι αναγκαία.


Και υπομνήσει υμάς πάντα ά είπον ύμίν: Τούτο σημαίνει: «Μή φοβάστε πώς θά ξεχάσετε τήν διδαχή Μου και τούς λόγους Μου. Ό Παράκλητος γνωρίζει και Αύτός όλα όσα γνωρίζω• όταν επομένως έλθει σε εσάς, όλα όσα σάς έχω διδάξει θά είναι «εν ύμίν», συν Αύτώ».


~Ω! Αγαθέ Παράκλητε, έλθέ και σκήνωσον εν ήμίν, όχι επειδή εμείς το αξίζουμε, αλλά χάριν του Κυρίου Ιησού Χριστού και κατά τήν δική Σου άπειρη Αγαθότητα.

Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΜΗΝΑΣ  ΜΑΙΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: