Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

ΕΛΕΓΕ μοναχός: Η συχνότητα τού Θεού στα FΜ, όπου μπορείς να Τον πιάσεις, είναι....
ΕΛΕΓΕ μοναχός:Η συχνότητα τού Θεού στα FΜ, όπου μπορείς να Τον πιάσεις, είναι ή Αγάπη και ή ύψοποιός ταπείνωση. Αναλόγως και ή συχνότητα του διαβόλου είναι ή υπερηφάνεια και ό φθόνος. Όλες  οι πράξεις μας και οι λογισμοί μας ας διαποτίζονται από Αγάπη και ταπείνωση και σε Αγάπη  και ταπείνωση να βγάζουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: