Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου τοῦ Κουτλουμουσιανοῦ.

Μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου τοῦ Κουτλουμουσιανοῦ.

Μεγαλυνάριον
Χαίροις τῶν ὁσίων ὁ μιμητής καί Κουτλουμουσίου ὁ πολύτιμος θυσαυρός,
Χαίροις τῶν ἐν Ἄθῳ πατέρων θείον κλέος, Παΐσιε θεόφρων ἡμᾶς περίσωζε.
                                                                                         π. Αν

Δεν υπάρχουν σχόλια: