Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021

Saying of Saint Paisios From the book “From the Ascetic and Hesycastic Athonite Tradition”

 The grace of God envelops t person who is humble and everyone wants to be close to him. If we want to have God’s grace we must rid ourselves of selfishness, pride, jealousy, and vanity. Humility is the key to cleaning ourselves of all these bad qualities. And for us to achieve humility we need to obey our spiritual father, and cut off our own will.

 Saying of Saint Paisios From the book “From the Ascetic and Hesycastic Athonite Tradition

Δεν υπάρχουν σχόλια: