Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024

Ελανοσσούσι φυλάς αμαρτίαι. Πατήρ Ευσέβιος Βίττης!


Ελανοσσούσι φυλάς αμαρτίαι.
Ειδικά δέ η ανηθικότητα σέ όλες της τίς μορφές καί τά είδη. Καί μέ πολλή θλίψη διαπιστώνουμε πώς τό κακό αυτό έχει προσβάλει ιδιαίτερα έντονα καί τήν ταλαίπωρη πατρίδα μας. Οι ανηθικότητες κάθε μορφής,  επισημοποιημένες, παρανομίες νομιμοποιημένες, έκλυση ηθών γενικά παραδεδεγμένη, κυριαρχία ενός αλαζονικού καί ηδυπαθούς ατομισμού, δακρίνει πιά τή ζωή μας. Πού πάμε; Καί πόσον καιρό θά αντέξη ο χώρος μας σέ αυτήν τήν αποσύνθεση καί σαθρότητα ηθών, ιδεών, απόψεων, επιδιώξεων, κενότητος καί τού άκρατου υλισμού καί τής ηδονοθηρίας; Αν είναι σωστές οι προβλέψεις, η επιγραφή πού θά μπορούσε νά μπή στή χώρα μας είναι; Ελλάς γηράσκουσα. Καί πιό κάτω από αυτήν; Ελλάς θνήσκουσα, διότι " πάν τό γηράσκων καί παλαιούμενον εγγύς αφανισμού. Σέ μισό αιώνα περίπου, λένε οι ειδικοί, η Ελλάδα θά είναι ένα απέραντο γηροκομείο. άν όχι από άλλη αιτία, στόν διά γεροντικού μαρασμού φυσικό θάνατο καί αφανισμό, Δέν είναι φωνασκίες θρησκευτικού φανατισμού καί σκοταδισμού, όπως πολλοί ευχαρίστως θά ήθελαν νά τά χαρακτηρίσουν κάποιοι.  Είναι η φωνή τής επιστήμης, πού γιά πολλούς είναι τώρα τό καινούργιο είδωλο, άν καί δέ νομίζω πώς φταίει η ίδια γι αύτό.Οι άνθρωποι όταν διώχνουν τό Θεό ψάχνουν γιά υποκατάστατά του. Δηλαδή τώρα καί η καθαρά ανθρώπινη λογική, τήν οποία εκπροσωπούν οι είδικοί, αντιλαμβάνεται σαφώς τόν τρομερό κίνδυνο πού μάς απειλεί ως κοινωνία, καί χτυπάει τόν κώδωνα τού κινδύνου. Ομως φοβούμαστε πώς μαζί μέ τά άλλα η χώρα μας είναι καί χώρα τών κωφών...
 Ιερομ. Ευεσεβίου, ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΝΕΥΜ, ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, Τόμος Γ΄.

Δεν υπάρχουν σχόλια: