Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024

Διαβάζουμε:Διαβάζουμε: «Ἐδῶ ἕνας ἀπ᾿ τούς ἐθελοντές
μας, ὁ Νιγκέλ, περιγράφει τήν ἐμπειρία του μέ τούς
ἑτοιμοθανάτους καί τούς ἐγκαταλελειμμένους στον
Οἶκο μας, στήν Calcutta:
“Ὅταν πῆγα να βοηθήσω στό Nirmal Hriday,
ἔνοιωσα ἀπέχθεια γιά τό μέρος, ἐξαιτίας τοῦ πόνου,
καί ἔνοιωσα ἐντελῶς ἄχρηστος. Σκέφθηκα, Τί κάνω
ἐδῶ πέρα;”.
Ἀργότερα, ὅταν γύρισα στή Βρεταννία, εἶχα μία
πολύωρη συζήτησι μέ μία ἀπ᾽ τίς ἀδελφές σχετικά μέ
αὐτό. Τῆς εἶπα ὅτι ἔμαθα γρήγορα τή γλῶσσα τῶν
χειρονομιῶν, ἔτσι ὥστε μποροῦσα νά ξεχωρίσω τή
διαφορά ἀνάμεσα σέ κάποιον πού ζητᾶ νά πιῆ νερό
ἤ οὐροδοχεῖο καί ἔκανα τό σωστό. Ἀλλά, πέρα ἀπ᾿
αὐτό, δέν εἶχα προσφέρει πολλά. Κυρίως καθόμουν
δίπλα στο κρεβάτι τῶν ἀρρώστων καί τούς χάιδευα,
ἤ τούς τάιζα. Μερικές φορές δέχεσαι κάποια ἀναγνώρισι, ἀλλά ὄχι συχνά, ἐπειδή βρίσκονται στα τελευταῖα τους. Ἔτσι, ὅταν ἡ ἀδελφή μέ ρώτησε πῶς
τά κατάφερα, ἀπάντησα, Ημουν ἐκεῖ. Καί ἐκείνη
μοῦ εἶπε: “Τί ἔκανε ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ἤ ἡ Εὐλογημένη
Μητέρα μας, στα πόδια τοῦ Σταυροῦ;»

Δεν υπάρχουν σχόλια: