Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 6 Απριλίου 2024

Διαβάζουμε στα Κείμενα τῶν Βαρσανουφίου καί Ἰωάννου:Διαβάζουμε στα Κείμενα τῶν Βαρσανουφίου
καί Ἰωάννου: « Όσο γιά τή νηστεία τή σωματική, μή
λυπᾶσαι. Δὲν εἶναι τίποτε χωρίς τήν πνευματική νηστεία. Διότι δὲν μιαίνουν τόν ἄνθρωπο ὅσα εἰσέρχονται μέσα του, χωρίς ἡδονή, ἀλλά ὅσα ἐξέρχονται ἀπό μέσα του ἐμπαθῶς»Δεν υπάρχουν σχόλια: