Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 7 Αυγούστου 2009

ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΡΟΥΜΑΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ


Τελευταίες σκέψεις του Ρουμάνου Όμολογητου Βαλέριου Καφένκου.

«Εγώ κοιτάζω με αγάπη όλους τους ανθρώπους, μολονότι μερικούς τους επαινώ, ενώ άλλους τους λυ­πάμαι, συγκλονιζόμενος για τα βάσανα τους και τη ζωή τους γενικά. Συγχωρώ με όλη την ψυχική μου ελευθερία όσους μου έκαναν κακό, σε μένα προσωπικά. Εκείνους πού με πολέμησαν έμπρακτα και με έβαλαν στα χέρια του Θεού, τους ευχαριστώ. Προσεύχομαι για τους φί­λους, για τους χριστιανούς και για τη σωτηρία των ε­χθρών».«Εγώ φεύγω τώρα και, μολονότι ή ζωή μου ήταν δια­φορετική από τη ζωή του ανωτέρου κλήρου, παραμένω πιστός στρατιώτης της Εκκλησίας. Σ' αυτούς τους και­ρούς ο ίδιος ο Ιησούς βρίσκεται στη φυλακή. Είμαι συγκινημένος και ευτυχής επειδή χαρίζεται σε μένα ο θάνατος γι' Αυτόν. Να μην εγκαταλείψετε ποτέ την Εκκλησία, έστω κι αν αντιμετωπίσετε μεγάλες αντι­δράσεις για την αλήθεια! Ό Χριστιανισμός έχει νέους μάρτυρες και, μαζί μ1 αυτούς, ανασταίνεται μια και­νούργια ζωή. Είμαι άδειος από οποιαδήποτε αλαζονεία και γεμάτος θερμή αγάπη προς τον Κύριο. Τον ευχαρι­στώ για όλα. Αυτός να δοξάζεται και να υμνολογείται νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».


Εκοιμήθη στο δεσμωτήριο Τίργου Όκνα της Ρουμανίας την 18η Φεβρουαριου 1952..

Δεν υπάρχουν σχόλια: