Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Ο Άγιος Νικόλαος και η δεύτερη εορτή του την εικοστήν Μαΐου.


Η Ακολουθία της μετακομιδής του ιερού λειψάνου εις το Μπάρι της Ιταλίας, το ιστορικό αυτής: Η διακοπή ροής του μύρου λόγω Παπικών πλανών: Και περί μυροβλυτών Αγίων, και Παναγίας

Αρχιμ. Νεκτάριος Ζιόμπολας

επιμέλεια: Αρχιμ. Νεκτάριος Ζιόμπολας

Ζιόμπολας Νεκτάριος Α., 2011

Τιμητικώς προσκυνούμε τα ιερά λείψανα και έτσι εκφράζουμε το σεβασμό και την τιμή προς τους Αγίους της Εκκλησίας και ταυτόχρονα αντλούμε δύναμη ψυχής από την χάρη εκάστου, η οποία αναλόγως στον καθένα εσκήνωσε όχι μόνο στις ψυχές των, αλλά και σ' αυτά τα σώματα της γης τα οποία έχουν καταστεί θαυματουργικά και θαυματόβρυτα.

Αοράτως πως είναι και τα λείψανα των Αγίων πνευματοφόρα. Η θεία Χάρις τα έχει καθαγιάσει, μεταξύ αυτών και του προστάτου των ναυτιλομένων, του αγίου των θαλασσών Νικολάου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: