Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 24 Μαΐου 2011

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΕΙ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.


Γίνεται o ίδιος ό Χρυσόστομος το βράδυ της Αναστάσεως «ως πυρ φλογιζόμενος όλος», μια θεία φαύσι που ανακεφαλαιώνει το κήρυγμα της ζωής του δια μιας, ενώνει τη στιγμή με την αιωνιότητα και αναζωογονεί τα σύμπαντα εις το διηνεκές.

Ό λόγος πού πρώτη φορά ακούστηκε εδώ, ακούγεται εις τον αιώνα ως ό αντίλαλος της χαράς για όλος τον κόσμο.

Στον Κατηχητικό αυτόν Λόγο, πού διαβάζεται στο τέλος κάθε πασχάλιου Όρθρου, δεν μιλά ανθρώπινη λογική, άλλα ξεσπά ή έκπληξη του μέλλοντος αιώνος, ή νίκη της ζωής κατά του θανάτου, ό θρίαμβος της άφατου αγάπης πάνω στην ανθρώπινη αδικία και δικαιοσύνη. Τα διαλύει όλα και ξαφνιάζει δικαίους και άδικους, ζώντες και κεκοιμημένους.

Καλεί τούς πάντας στην χαρά της Αναστάσεως. Και για να το κάνη σαφές, το διατυπώνει θετικά δια του πάντες, και αρνητικά διά του μηδείς:

Πάντες εισέλθετε εις την χαράν του Κυρίου.

Πάντες άπολαύσατε του συμποσίου της πίστεως.

Και: Μηδείς έξέλθη πεινών.

Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα.

Μηδείς φοβείσθω θάνατον.

Ανέστη Χριστός, και νεκρός ουδείς επί μνήματος.

Αμέσως μετά τον κατηχητικό λόγο ψάλλομε το τροπάριο του Άγιου: «ή του στόματος σου καθάπερ πυρσός εκλάμψασα χάρις την οικουμένην εφώτισε...»

Και αρχίζομε τη θεία Λειτουργία του Πάσχα.

Και ενώνει τις τρεις πρώτες ήμερες της Μεγάλης Εβδομάδος έχομε τη θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μέγα Σάββατο τη θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, την Κυριακή του Πάσχα έχομε τη σύντομη θεία Λειτουργία του άγιου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Και γίνεται, κατά κάποιο τρόπο, ή εορτή της Αναστάσεως εορτή του Χρυσοστόμου. Γιατί πριν από κάθε θεία Λειτουργία ψάλλομε το τροπάριο του εορταζομένου Αγίου.

Και τώρα ψάλλομε το τροπάριο του εν αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, πού τόλμησε, θυσιάζομενος, ως έκρηξη θείου φωτός, να πει τα άρρητα και να συγκεντρώσει τούς πάντας αναστημένους και υμνούντας τον Ζωοδότην Κύριον, είς τον Όποιον πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.


ΒΙΒΛ. ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ . ΑΡΧΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: