Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

Στην Θεία Λειτουργία ό πατήρ Δαμασκηνός επληρούτο με την πανσθενή, την πάνσοφη δημιουργική ενέργεια του Θεού και την άπειρη αγάπη Του.


«Μεταβαίνεις εις τα βάθη των αιώνων»

Στην Θεία Λειτουργία ό πατήρ Δαμασκηνός επληρούτο με την πανσθενή, την πάνσοφη δημιουργική ενέργεια του Θεού και την άπειρη αγάπη Του. Επειδή είχε αλλοτριωθεί από κάθε γήινη προσκόλληση, ημπορούσε να καταλάμπεται από την μυστική λειτουργική φωτοχυσία. Διαχέοντας, λοιπόν, τις ακτίνες τής Θείας Χάριτος προέβαινε σε αποτελούμε- καλύψεις: «Στην Θεία Λειτουργία ανοίγεις τον ορίζοντα τής διανοίας σου και μεταβαίνεις στα βάθη των αιώνων, τότε πού έγινε ή δημιουργία... Ειπεν ό Θεός και έγινε το στερέωμα!.. Κάθεσαι δίπλα και παρακολουθείς την δημιουργία του κόσμου- πώς συμπαρίσταται ολόκληρη ή Αγία Τριάς και με την εκστατική αγάπης Της δημιουργεί όλη την κτίσι- τα έθνη των Αγγέλων, τα εκατομμύρια των άστρων, τις απέραντες θάλασσες, τα όρη, τις πεδιάδες, τα ζώα, τα φυτά και τούς ανθρώπους... Και θαυμάζεις πώς γίνονται τα πάντα ενότητα Άγίω Πνεύματι, όπως μάς λέγει ό Άγιος Ιωάννης ό Δαμασκηνός: «Το Πνεύμα το 'Άγιον συμπαρήν δημιουργόν» .

«Λοιπόν, σε κάθε Θεία Λειτουργία ξεκινάω από την πρώτη ημέρα τής δημιουργίας. Εκεί ευρίσκεται όλη ή χαρά του Δημιουργού, πού έξεχύθη ακαριαίος μέσα στον κτιστό κόσμο, και όλη ή αγάπης του Θεού, πού προσεφέρθη πλουσιοπάροχος εις όλα τα κτίσματα! Με όλα αυτά, θεωρείς, και αποκαλύπτουν την αγάπης του Δημιουργού, ανοίγει ή σκέψης σου, φωτίζεται, θαυμάζεις την εκστατική αγάπης του Πλάστου

σου και μεθάς από ευχαριστία και δοξολογία... και δεν έχεις τί να αντιληφθείς- προσφέρεις και προσφέρεις την καρδία σου... και κατόπιν γίνεται ή ένωσης σου μετά του Θεού και ζεις όλα αυτά τα θαύματα εισερχόμενος εις αυτόν τον προπτωτικό κόσμο, όπου βασιλεύει ή ειρήνη του Θεού και ή δόξα του Θεού.

»Το θέμα της Θείας Λειτουργίας θέλει διαρκή μελέτη. Όχι απλώς λειτουργούμε... Τί θα γίνεται στον Ουρανό! Και τί θα έγινε στην πρώτη Λειτουργία, στον Παράδεισο, προ της πτώσεως του Αδάμ! Όταν λέμε ότι ό Αδάμ ανεβοκατέβαινε από την γη στα ουράνια -και τανάπαλιν- και ότι είχε Αγγέλους παρεδρεύοντας, καταλαβαίνετε τί θα ήταν αυτή ή ευχαριστήριος Λειτουργία, που προσέφερε ό Αδάμ, ως βασιλεύς και ιερεύς της κτίσεως, εις τον Θεόν!!».

ΒΙΒΛ. Ο ΠΑΤΗΡ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΕΓΑΡΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: