Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Οι Άγγελοι είναι "παράκλητοι", επειδή "παρακαλούν" τους ανθρώπους με ουράνιες παρηγοριές


«Σμίγουν οι γήινοι λειτουργοί με τους επουρανίους»

Ό πατήρ Δαμασκηνός κατά την λατρεία βίωνε πολύ έντονα την παρουσία του Αγγελικού κόσμου. Άραγε πόσες φορές τα φιλάγαθα αυτά Θεία όντα θα είχαν παρηγορήσει την ψυχή του με ουράνιες παρακλήσεις; Ό ίδιος ισχυριζόταν: «Οι Άγγελοι είναι "παράκλητοι", επειδή "παρακαλούν" τους ανθρώπους με ουράνιες παρηγοριές. Πολλές φορές οι Άγγελοι με παρηγόρησαν είναι δε πολύ ωραίοι, όταν τους βλέπεις με τα μαλλάκια τους δεμένα, με τα κορδελάκια τους...».

Μιλούσε για πλήθος Αγγέλων, που σεβίζουν μέσα στο ιερό Βήμα κατά την ώρα τής Θείας Μυσταγωγίας. Χαρακτηριστικά έλεγε: «Μέσα στο Ιερό γίνεται μεγάλος συνωστισμός, εδώ που τα λέμε. Όταν λειτουργώ, αισθάνομαι κοντά μου την παρουσία επτά Αγγέλων, που στέκονται ανά τρεις εκατέρωθεν τής Αγίας Τραπέζης και ένας δεξιά μου».

Χαιρόταν την συνεχή κίνηση των Αγγέλων και των Αγίων, που δοξολογούν την Αγία Τριάδα και λειτουργούν κυκλώνοντας τον άγιο Θρόνο. «Ή ανθρώπινη Θεία Λειτουργία», επαναλάμβανε πολλές φορές, «μεταβαίνει στον ουρανό και γίνεται μία πανδαισία ουράνια και γήινη. Σμίγουν οι γήινοι λειτουργοί με τους επουρανίους, που είναι χωρισμένοι σε τρεις ταξιαρχίες. Ή κάθε μία ταξιαρχία ψάλλει τον δικό της ύμνο στην επουράνιο λατρεία. Οι Αγγελικές Δυνάμεις είναι τα πλέον Θεοειδή δημιουργήματα του Θεού. Όσο δε άνατείνονται, με την ορμή τής Θείας αγάπης τους, προς τον τρισήλιο Θεό τόσο και περισσότερες έλλάμψεις δέχονται από Αυτόν και, μετέχοντας στην Θεία δόξα, γίνονται όλο και πιο θεοειδείς. Οι λειτουργοί τής επιγείου Θείας Λειτουργίας μεταβαίνουν στον ουρανό και μαζί με τις τρεις αυτές ταξιαρχίες λένε και αυτοί τα δικά τους...

»Μέσα στην λατρεία πρέπει να ζούμε συγχρόνως αυτές τις δυο ιεραρχίες, των Αγγέλων και των ανθρώπων. Γιατί από κοινού λατρεύομαι τον Θεό. Έτσι δεν είναι; Και εμείς νοητώς μεταβαίνομε εκεί και αυτοί κατέρχονται εδώ. Δεν είμαστε μόνοι μας. Πρέπει, λοιπόν, να ζούμε αυτή την πραγματικότητα, εφ' όσον όλα αυτά τα τάγματα παρευρίσκονται στην Θεία Λειτουργία. Αλλά και εμείς λαμβάνομε μέρος στην λατρεία του Ουρανού. Και οι δυο ιεραρχίες είναι τον ίδιο πράγμα. Ή επίγειος είναι ομοταγής με την επουράνιο. Γι' αυτό πρέπει να αδρανοποιηθούμε να ούρανώσωμε όλο τον είναι μας!

»Με συγκινεί ή αγάπη του Θεού, όταν αναλογίζομαι πώς δουλεύουν και οι δυο ιεραρχίες υπέρ της σωτηρίας μας και σκέπτομαι πώς πρέπει και εμείς, κατά την Θεία λατρεία, να "δουλεύωμε" την κάτω και την άνω ιεραρχία. Ή ίδια επουράνιος λατρεία τελείται και επί της γης και ολόκληρη ή επίγειος Εκκλησία ανάγεται και συμμετέχει στην υπέρλαμπρη δόξα της Βασιλείας».

Ή Θεία Λειτουργία ήταν για τον Παππού καθημερινή μυστική εορτή, που καταύγαζε την ψυχή του με την ακτινοβολία της αγγελικής συλλειτουργίας. Μετεβίβαζε τις αιτήσεις του λαού, ως μεσίτης στον θρόνο του Θεού, και πίστευε ότι στην διακονία του αυτή είχε βοηθούς τους φύλακας Αγγέλους των πιστών. Θέλοντας δε να ευαισθητοποίηση τις αδελφές στις σχέσεις τους με τον λειτουργικό Αγγελικό κόσμο, έλεγε: «Στην Θεία Λειτουργία κάνουν βόλτες οι Άγγελοι ανάμεσα μας!.. Μπορούμε να χαιρετιόμαστε με τους Αγγέλους! Κάθε στιγμή κάνουν "διασίδι" από' τον ουράνιο Θυσιαστήριο στο επίγειο και πάλι ανεβαίνουν... Σ' αυτήν την σκάλα να ανεβούμε, που ανεβοκατεβαίνουν οι Άγγελοι. Έτσι να κάνουμε, παιδιά! Σας είπα για τα Αγγελόπουλα... Αλήθεια! Πώς θα σκέπτωνται τον Θεό αυτά τα όντα! Με πόση τρυφερή αγάπη και εμπιστοσύνη θα σκέπτωνται τον Θεό! Πώς θα Τον υμνούν! Πώς θα παρακαλούν για μας τον ουράνιο Πατέρα, σαν μεγάλοι μας αδελφοί! Και πώς θα Τον ευχαριστούν εκ μέρους μας!..

»"Ε! Να μη τους ντροπιάζουμε στον Θεό... Να ανεβούμε μερικούς ορόφους με αυτή την σκάλα. Να ζούμε μυστικά με αυτούς τους φίλους μας! Να εχωμε όλο τον νου και την καρδιά μας στα ουράνια, στην Βασιλεία του Θεού. Να άφήσωμε τα αισθητά, για να συλλάβωμε την άφθαρτη ωραιότητα του Ουρανίου κόσμου. Εκεί ό λειτουργικός άνθρωπος είναι προορισμένος να δοξολογή αιωνίως».


ΒΙΒΛ. Ο ΠΑΤΗΡ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΥ ΜΕΓΑΡΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: