Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

Abeer Nehme: Επεσκέψατο Ημάς.

Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἀνατολὴ ἀνατολῶν, καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, εὕρομεν τὴν ἀλήθειαν, καὶ γὰρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος.Δεν υπάρχουν σχόλια: