Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

Orthodox Icons Amsterdam.


PANORAMA VAN GODS LIEFDE


Zo heet onze iconenexpositie in de Abdij Rolduc in Kerkrade van 7 juli t/m 31 augustus. Kees Rietveld, Louis van Veen en Jan Verdonk exposeren ongeveer 70 iconen in de kruisgangen van de Abdij. Ze tonen het hele scala van de grote christelijke feesten en de portretten van Christus en Maria, engelen, evangelisten, profeten en vele heiligen.https://www.facebook.com/OrthodoxIconsAmsterdam

Δεν υπάρχουν σχόλια: