Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

Επιστροφή του Μωυσή στην Αίγυπτο. Αναχώρηση από την Μαδιάμ (4,18-23). ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ


Επιστροφή του Μωυσή στην Αίγυπτο. Αναχώρηση από την Μαδιάμ (4,18-23)

'Τότε έφυγε ό Μωυσής και επέστρεψε στον Ίοθόρ τον πεθερό του και του είπε: «Θα φύγω και θα επιστρέψω στους αδελφούς μου στην Αίγυπτο, για να δω αν ζουν ακόμα». Και ό Ίοθόρ είπε στον Μωυσή: «Πήγαινε στο καλό». Στο μεταξύ, ύστερα από αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, πέθανε ό βασιλιάς της Αιγύπτου.
Είπε δέ ό Κύριος στον Μωυσή στην Μαδιάμ: «Πήγαινε, επίστρεψε στην Αίγυπτο, γιατί πέθαναν όλοι εκείνοι πού ζητούσαν να σε θανατώσουν». Τότε ό Μωυσής πήρε την γυναίκα του και τα παιδιά του και τα ανέβασε στα υποζύγια και επέστρεψε στην Αίγυπτο- πήρε δέ στο χέρι του την ράβδο του Θεού.

Και είπε ό Κύριος στον Μωυσή: «Όταν επιστρέψεις στην Αίγυπτο, φρόντισε να κάνεις μπροστά στον Φαραώ όλα τα σημεία, πού έδωσα στην δύναμη σου αλλά Εγώ θα σκληρύνω την καρδιά του και δεν θα αφήσει τον λαό να φύγει. Τότε θα πεις στον Φαραώ: Αυτά λέγει ό Κύριος- Ό Ισραήλ είναι πρωτότοκος υιός μου (και γι' αυτό) σου είπα, Άφησε το λαό μου (να μεταβεί) για να με λατρεύσει. Αλλά αν εσύ δεν θελήσεις να τον αφήσεις να φύγει, να! Εγώ θα σου θανατώσω τον πρωτότοκο υιό σου"».

Πριν όμως ό Μωυσής φύγει από την Μαδιάμ έπρεπε να πάρει την άδεια του πεθερού του Ίοθόρ• και ό Ίοθόρ, πού μας παρουσιάζεται πάντα ευγενής και ήπιος, του την έδωσε πρόθυμα (στίχ. 18).

ΑΝΑΛΥΣΗ


Αξιοπρόσεκτο στην περικοπή μας είναι αυτό πού προλέγει ό Θεός στον Μωυσή, ότι θα σκληρύνει την καρδιά του Φαραώ και δεν θα θελήσει να αφήσει τον λαό να φύγει (στίχ. 21). Πώς ερμηνεύεται το ότι ό Θεός θα σκληρύνει την καρδιά του Φαραώ; Ερμηνεύεται απλώς ότι, επειδή ό Φαραώ λόγω της διεφθαρμένης του καρδιάς θα απορρίψει τον Θεό, τελικά ό Θεός θα απομακρυνθεί απ' αυτόν αυτό είναι ή σκλήρυνση της καρδιάς του Φαραώ από τον Θεό. Ό Θεός θέλει την σωτηρία όλων των ανθρώπων (βλ. Ίεζ. 33,11. Α' Τιμ. 2,4. Β' Πέτρ. 3,9). Αλλά όπως ό ήλιος, για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, έχει διαφορετική επίδραση στην ύλη, ανάλογα με την φύση της - λειώνει το κερί αλλά σκληρύνει τον πηλό - έτσι και ή επίδραση του Πνεύματος του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων έχει διάφορα αποτελέσματα, ανάλογα με την κατάσταση της καρδιάς των ανθρώπων.
Είτε όμως ό Φαραώ υπακούσει, είτε δεν υπακούσει, ό Μωυσής πρέπει να του πει: «Τάδε λέγει Κύριος» (στίχ. 22)! Πρέπει να του πει να αφήσει τον Ισραήλ να φύγει (στίχ. 23). Τον Ισραήλ ό Θεός τον λέει «πρωτότοκο παιδί Του» (στίχ. 22), γιατί κλήθηκε πρώτος. Είναι παιδί Του για το οποίο θα φροντίσει. Σε περίπτωση πού ό Φαραώ θα αρνηθεί να αφήσει ελεύθερο τον Ισραήλ, τον πρωτότοκο υιό Του, ό Θεός θα θανατώσει τα πρωτότοκα της Αιγύπτου (στίχ. 23). Όπως φέρεται κανείς στον λαό του Θεού, έτσι θα γίνει και σ' αυτόν.
Ό Ισραήλ λέγεται «πρωτότοκος υιός», αλλά μη λησμονούμε ότι διά του Ιησού Χριστού όλοι μας εμείς απολαύσαμε ουσιαστικά την υιοθεσία (Γαλ. 4,5-7)• όλοι μας είμαστε παιδιά του Θεού (Ρωμ. 8,14-17. Ίωάν. 1,12-13) και όχι ό Ισραήλ μόνο. Και ό Θεός, λοιπόν, μάς διασώζει από τον νοητό Φαραώ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΟΔΟΣ  ΜΗΤΡΟΠ. ΙΕΡΕΜΙΑ ΦΟΥΝΤΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ. ΚΕΙΜΕΝΟ- ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ- ΑΝΑΛΥΣΗ- ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: