Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

«Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά», Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄ Γιά τόν ἅγιο Λουκᾶ τόν Ἰατρό πρωτοδιαβάσαμε τό 1999, ὅταν κυκλοφόρησε ἡ βιο-γραφία του. Ἀπό τότε, πολλά νέα στοιχεῖα ἔχουν ἔρθει στήν ἐπιφάνεια. Τά μέρη ὅπου ἔζησε, ἐργάστηκε, μαρτύρησε ἄνθισαν ἀπό τήν παρουσία καί τή μαρτυρία τῶν ἀνθρώπων πού τόν γνώρισαν ἀπό κοντά. Ἡ φωνή τους ἑνώθηκε καί μέσα ἀπό σημερινές συνεντεύξεις πρός τόν συγγραφέα τοῦ παρόντος τρίτομου ἔργου, ἀλλά καί ἐπιστολές καί φωτογραφίες ἀπό τήν ἐποχή πού ἔζησε ὁ Ἅγιος, ντοκουμέντα γιά χρόνια ξεχασμένα, ἦρθε νά συμπληρώσει τό πάζλ τῆς ζωῆς αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου πού ἔζησε τόσο κοντά μας καί πού συνεχίζει νά εἶναι παρών στίς δυσκολίες χιλιάδων ἀνθρώπων πού τόν πλησιάζουν μέ πίστη.
Τό ὑλικό εἶναι τεράστιο, ἡ σημασία του βαρύνουσα. Στόν πρῶτο τόμο αὐτῆς τῆς μεγάλης «συνοδοιπορίας» θά διαβάσουμε γιά τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου στήν Οὐκρανία, τή Ρωσία, τό Οὐζμπεκιστάν, τό Τατζικιστάν καί τή Σιβηρία
Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά Β' τόμος

Ἀκολουθώντας τά βήματα τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, συνεχίζουμε μέ αὐτό τόν τόμο τή συνοδοιπορία μαζί του σέ τόπους μακρινούς καί ἀπαράκλητους, ἐδῶ ὅπου «ὡμολόγησε Χριστοῦ τό θεῖον ὄνομα», τά στρατόπεδα, τίς φυλακές, τούς τόπους ἐξορίας, ἀλλά καί τούς τόπους ὅπου διακόνησε σέ καιρούς σχετικῆς νηνεμίας. Στίς σελίδες αὐτοῦ τοῦ βιβλίου θά γνωρίσουμε τούς ἀνθρώπους πού χάλκευσαν τά δεσμά του καί τόν ὁδήγησαν στό δρόμο τοῦ μαρτυρίου. Θά μιλήσουμε μέ τούς συγγενεῖς του καί τούς ἀνθρώπους πού στάθηκαν δίπλα του. Τέλος, καί στόν τόμο αὐτόν γίνεται ἐκτενής ἀναφορά στό ἱστορικό πλαίσιο πού ἔζησε ὁ Ἅγιος, στά φρικτά χρόνια πού πέρασε ἡ Ε.Σ.Σ.Δ. κατά τήν περίοδο τῆς τρομοκρατίας καί τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς καί στούς πρωταγωνιστές τῶν ζοφερῶν αὐτῶν ἡμερῶν, πού μέ τή στάση τους, τίς ἐνέργειες καί τίς ἀποφάσεις τους ἔκριναν τή ζωή καί τήν πορεία ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων.
Στόν δεύτερο τόμο τῆς «συνοδοιπορίας» μας μέ τόν Ἅγιο ταξιδεύουμε στόν Ρωσικό Βορρά, τή Μόσχα, τό Ταμπώφ καί τήν Ὀδησσό.

Ὁ τρίτος τόμος μᾶς ταξιδεύει στή χερσόνησο τῆς Κριμαίας. Ὁ τόμος αὐτός, χωρίς νά παύει νά εἶναι ὁδοιπορικό, εἶναι κυρίως καταγραφή μαρτυριῶν ἀνθρώπων πού τόν γνώρισαν ἤ ἔζησαν μαζί του.
Στά δεκαπέντε αὐτά τελευταῖα χρόνια ἀντιμετώπισε ἕναν ὕπουλο διωγμό, πού τοῦ προκαλοῦσε μεγάλο ψυχικό πόνο. Ὅλος αὐτός ὁ ὑπόγειος πόλεμος ἀποκαλύπτεται μέσα ἀπό τά ἀρχεῖα τῆς K.G.B. πού πρόσφατα ἦρθαν στό φῶς καί φανερώνουν τή μαρτυρική πορεία τοῦ Ἁγίου, ἀπό μιά ἄλλη ὀπτική γωνία. Οἱ ἀρχαῖοι διῶκτες τῶν χριστιανῶν μέ τίς ἀναφορές τους ἔγιναν γιά μᾶς πηγή πληροφοριῶν γιά τούς ἁγίους μάρτυρες, ἔγιναν ἄθελά τους συναξαριογράφοι. Κατά παρόμοιο τρόπο καί οἱ σύγχρονοι διῶκτες τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν συμπληρώνουν τίς γνώσεις μας γιά τόν Ἅγιο καί ἀναδεικνύουν στά μάτια μας τή μορφή του πιό λαμπρή.
Στόν τρίτο καί τελευταῖο τόμο τῆς συνοδοιπορίας μας μέ τόν Ἅγιο γνωρίζουμε τή ζωή του στή χερσόνησο τῆς Κριμαίας.


https://www.facebook.com/events/229199890573636/

Δεν υπάρχουν σχόλια: