Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

ΟΙ ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ ΜΑΣ. ΓΕΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι.Μ. ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ. ( Ό παπα-Γιάννης στην Παναγιά τής Ρόμβης)
Οί εφεδρείες μας

Οί επίσκοποι τής Εκκλησίας μας μπορεί μερικές φορές να μή μάς εκφράζουν. Κάπου να χάνουν, δεν θά ’λεγα τό παιχνίδι, άλλ’ αύτό πού είπε ο Κύριός μας: «Υμείς έστέ τό φως του κόσμου». Έχει θολώσει τό κρύσταλλο του φακού τους καί δέν φέγγουν στον κόσμο. Όμως οί ασέληνες νύχτες είναι πολλές, οί σκόπελοι ανυποψίαστοι στον ταξιδιώτη τής ζωής. Τί θά γίνη; Καπετάνιος καί πλήρωμα σίγουρα θά πιάσουνε πάτο. Ό Θεός όμως, πού δέν αγαπάει τίποτε περισσότερο από την σωτηρία μας, δέν μάς αφήνει 'έρμαιους στά κύματα. Πίσω απ’ όλο αύτό τό κρίμα καί τα κρίματα είχαμε τούς καλούς μας πρεσβυτέρους στήριγμα και παρηγοριά. Δέν πά νά χαλούσε ό κόσμος. Οί αγωνιζόμενοι πιστοί ακουμπούσαν στούς καλούς παπάδες. Έτσι, στις δεκαετίες τού ’50 καί τού ’60 έκαιγαν καί καλά τζάκια στην Εκκλησία. Μπορεί νά μή κάπνιζαν οί καπνοδόχοι τους και νά έκαναν βιτρίνα, αλλά ή εστία τους ήταν πάντοτε αναμμένη.Ό παπα-Γιάννης στην Παναγιά τής Ρόμβης


Ο παπα-Γιάννης στήν Παναγιά τής Ρόμβης ήταν σπουδαίος έξομολόγος καί μάλιστα μετά τήν θεία Λειτουργία αληθινή δροσιά στις κατακαμένες καρδιές των πεπτωκότων ανθρώπων. Προέτρεπε ό ένας τον άλλον: - Εξομολογήσου στον παπα-Γιάννη καί μάλιστα ύστερα από θεία Λειτουργία καί θά ’βρης ανάπαυση. Ακόμη καί πολύς 'Αγιορείτης, τής θεωρίας καί τής συγγραφής, παραδεχόταν στον παπα-Γ ιάννη τό χάρισμα τής έξομολογήσεως.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΚΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΓΕΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: