Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Πιστεύετε, «θαρραλέοι άγωνιστές», ότι εκείνοι πού ζητούν νά δουν τόν Θεό, θά Τόν πίστευαν άν Τόν έβλεπαν; Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς.

Πιστεύετε, «θαρραλέοι άγωνιστές», ότι εκείνοι πού ζητούν νά δουν τόν Θεό, θά Τόν πίστευαν άν Τόν έβλεπαν; Ό σατανάς αιώνες έβλεπε τόν Θεό, καί όμως έπεσε σάν άστραπή, έπεσε σέ άνείδωτη άπόσταση άπό τόν Θεό. Ό Άδάμ συζητούσε στόν Παράδεισο μέ τόν Θεό, καί όμως γύρισε την πλάτη του στόν Θεό καί τό πρόσωπο στόν σατανά. Ό Κάιν ακούσε τη φωνή του Θεού πού τόν απέτρεπε άπό τό αιμοσταγές έργο του, καί όμως επιτέθηκε στόν αθώο αδελφό του ’Άβελ καί τόν σκότωσε. Οί Ιουδαίοι γιά μερικά χρόνια έβλεπαν τόν Θεό ενσώματο, καί όμως Τόν βασάνισαν καί Τόν σταύρωσαν.


Καί σήμερα αν έμφανιζόταν ό Χριστός καί Θεός μας, μέ πραότητα καί ταπεινότητα, όπως έκανε τήν πρώτη φορά πού παρουσιάστηκε, σίγουρα θά Τόν περιγελούσαν, θά Τόν βασάνιζαν καί θά Τόν δολοφονούσαν εκείνοι οί ίδιοι πού τώρα ζητούν νά δουν τόν Θεό, γιά νά πιστέψουν στόν Θεό. Άλλά δέν πρόκειται νά Τόν δουν ποτέ πιά έτσι, άλλά θά Τόν δουν μέ τή φοβερή Του δύναμη καί τήν έκτυφλωτική Του δόξα, τότε όταν θά είναι
άργά. Καί θά είναι αργά όταν καί πάλι εμφανιστεί κι όταν ή λάμψη τής δόξας Του θά τυφλώνει όλα τά μάτια, εκτός των πνευμάτων του σκότους.


«Διά Πίστεως γάρ περιπατούμεν, ού διά είδους» (Β' Κορ. ε', 7) μάς κοινοποιεί εκείνος πού είδε τόν Θεό έν φωτί, πού τό φως τόν τύφλωσε, μέχρι πού με τή βοήθεια τής πίστης σ’ Αύτόν είδε καί πάλι. Κακομοίρα μάτια του ανθρώπου! Δε μπορούν νά δουν μακρύτερα άπό του άλογου ή του πουλιού. Μέ τή δική τους δύναμη δε μπορούν νά δουν, αν δέν εξοπλιστούν μέ γυαλιά, τηλεσκόπια γιά μακρινά καί τεράστια αντικείμενα καί μικροσκόπια γιά τά πολύ μικρά πράγματα τής φύσης. Εκείνοι πού ζητούν νά δουν τόν Θεό μέ τά φυσικά τους μάτια, μάτια άλογου καί πουλιού, δέν πρόκειται νά Τόν δουν ποτέ. Αλλά, αν εξοπλίσουν τά σωματικά τους μάτια μέ τά γυαλιά καί τά τηλεσκόπια του νου τους, πράγματι θά Τόν δουν καί θά 


Τόν βλέπουν κάθε μέρα καί κάθε νύκτα. Μόνο άς βιαστούν νά δουν τόν Θεό, όπως γίνεται νά ειδωθεί ό Θεός, ώστε τό δρεπάνι του Θείου θερισμού να μήν τούς πετάξει έξω άπό τό σιτάρι του Κυρίου.
Ή μήπως δέν ακούτε, άγιοι άδελφοί μου, πώς βουίζει τό δρεπάνι του Κυρίου γύρω σας, όλο καί πιό κοντά, όλο καί πιό κοντά σας; Αφουγκραστείτε, δείτε, ετοιμαστείτε!


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς.Εσοδείες Κυρίου. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: