Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

Γιά τό έθνος


Όπως ακριβώς τό ύνί πού οργώνει τή γη λάμπει περισσότερο άπό εκείνο πού κείται συνεχώς στόν ήλιο καί τόν άνεμο, έτσι περισσότερο λάμπει καί τό έθνος πού μέσα στήν ιστορία του δέν προχωρά μονάχα σέ ηλιόλουστες καί ανθισμένες πεδιάδες άλλά καί μέσα από σκοτεινές καί στενόχωρες κλεισούρες.


 Ή σοφία του κόσμου δέν βρίσκεται συγκεντρωμένη στό κεφάλι κανενός μεμονωμένου λαού. Κάθε λαός έχει τίς δικές του ιδιαίτερες εμπειρίες από τήν δική του πορεία.


Γιά τά μικρά έθνη είναι πολύ καλό καί χρήσιμο, άρκετά χρήσιμο, νά παρακολουθούν τήν ζωή των μεγάλων εθνών, να γνωρίζουν όλα τους τά χαρακτηριστικά, να παρακολουθούν τήν κάθε εναλλαγή στήν ζωή τους. Όχι όμως καί να τά λαμβάνουν όλα άκριτα, δίχως να έκτιμήσουν τίς συνθήκες σχετικά μέ τό τί θά υιοθετηθεί καί θά προληφθεί.


Όπως ό άνθρωπος στήν νεότητά του δέν αφήνεται να παρασυρθεί από καμιά αφηρημένη σκέψη άλλά είναι σφιχτοδεμένος μέ τή γη, παρόμοια καί ένα έθνος στήν νεότητά του ζει μέσα στόν νεανικό θόρυβο, στήν πραγματικότητα, στίς αισθήσεις, στό χειροπιαστό, δίχως να αφήνεται στόν σαρωτικό διαλογισμό του μηδενισμού, του φαινομενικού, του κακού ή τής άμαρτωλότητας όλων των υπαρκτών, όλης τής ύλης.


Στόν κάθε άνθρωπο έχουν δοθεί από τόν Θεό δύο πεδία δράσης: ένα γιά τόν οίκο του καί ένα άλλο γιά τόν πλησίον. Τό ίδιο καί σέ κάθε έθνος, έχουν δοθεί δύο κύκλοι εργασιών καί μέριμνας: γιά τό ίδιο καί γιά τά άλλα έθνη. Σέ όποιον δόθηκαν τά περισσότερα, θά του ζητηθούν καί περισσότερα, περισσότερη φροντίδα γιά τόν ίδιο καί τούς άλλους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 282 ΣΟΦΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΘΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: