Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 25 Μαρτίου 2017

ΟΙ ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ ΜΑΣ. ΓΕΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι.Μ. ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ. Ό ιερομόναχος Τιμόθεος στην αγορά τής Αθήνας


Ό ιερομόναχος Τιμόθεος στην αγορά τής Αθήνας

Στην χειρότερη συνοικία τής Αθήνας, στήν οδό Μενάνδρου, υπάρχει ό ναός τού ' Αγίου Αθανασίου, μετόχι τής μονής Παναγίας Χρυσολεοντίσσης στην Αίγινα. Εκείνα τά χρόνια εφημέρευε ό ιερομόναχος Τιμόθεος Όταν ό Θεός μοίραζε την απλότητα, λες καί ήταν μόνος αυτός καί την πήρε όλη. Γιά τον άνθρωπο τής αγοράς, πού ολη την ήμερα περπατούσε σε σάπια σανίδια, ήταν γερό αποκούμπι. Έσπέριζε καί λειτουργούσε κάθε μέρα. Οί ψαλτάδες ήταν απλοί άνθρωποι, πού χαίρονταν να ψάλλουν, γιατί δεν ήξευραν να ψάλλουν. Οί νέοι πού συνέψαλλαν, αργότερα έγιναν μοναχοί. Σε μια Προηγιασμένη πού παρακολουθούσα, μέσα στο ταπεινό φως των καντηλιών, μόνον μια ισχνή φωνή προφητική άκουγες: «Προετοιμασθήτε, χριστιανοί, γιατί έρχεται ό Βασιλεύς τής δόξης».

Πολλοί πονεμένοι άνθρωποι έγιναν φιλακόλουθοι σ’ αύτό τό εκκλησάκι. Ό παπά-Τιμόθεος ήταν μια φευγαλέα μορφή στήν αγορά τής Αθήνας, πού τούς άμαρτωλούς συνέστελνε καί τούς ευλαβείς εύφραινε. Τον έβλεπαν πρόσωπο Αγγέλου. Ό σκίμπους τού γέροντα Τιμοθέου ήταν πιο οικείος στούς φτωχούς καί άπαίδευτους. Μετά τις προμήθειες τής έβδομάδος στήν χονδροαγορά, περνούσαν καί άπό τό άπέριττο πετραχήλι τού παπά-Τιμόθεου. Πόσες φορές σαββατόβραδο βρήκα στο έκκλησάκι τού 'Αγίου Αθανασίου ψώνια καί έξομολογουμένους. Τό τζάκι τού παπά-Τιμόθεου έκαιγε νηστεία, άγρυπνία, προσευχή, καί όχι άκαδημαϊκή θεολογία καί προσωπικά «νομίζω» καί «νομίσματα». Γι’ αύτό καί καπνοδόχο χαμηλό είχε καί κάπνα δυσδιάκριτη στά μάτια των πολλών. από τον κόπο του καί την βοήθεια των πιστών έκτισε περίφημο γηροκομείο. Μετά την εγχείρηση καρδιάς διακόνησε λίγα χρόνια καί μετέστη στήν μονή πού ετοίμασε στούς ούρανούς ό Κύριος για τούς άγαπώντας Αυτόν. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΚΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΓΕΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ.Δεν υπάρχουν σχόλια: