Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ
Γιά τό καθήκον

Στούς πλούσιους υπενθυμίζουμε τό καθήκον τους καί τούς παρακαλούμε νά παράσχουν τήν βοήθειά τους σέ όσους τήν αναμένουν. Οί γονείς πού έχουν τά παιδιά τους χορτασμένα καί καλοντυμένα καί μέσα σε δωμάτια ζεστά, άς έχουν ύπόψιν πώς ύπάρχουν παιδιά των όποιων οί γονείς δεν είναι σε θέση νά τούς έξασφαλίσουν ούτε τήν κόρα τού ψωμιού, ούτε τά ζεστά ρούχα, ούτε τά στεγνά υποδήματα, ούτε καί τό άνετο στρώμα, ούτε καί τό ζεστό δωμάτιο καί ας πράξουν ό,τι μπορούν γι’ αυτά τά παιδιά.


Ή ήθική τού καθήκοντος είναι ή ήθική τού δούλου καί τού σκλάβου.
Ή ήθική τής αγάπης είναι ή ήθική τού άνθρώπου.
Άγνοια καθήκοντος είναι πολύ απλά άγνοια αγάπης.


Ή αγάπη χαρίζει, τό καθήκον δανείζει.
Ή άγάπη ίσταται υπεράνω τής διάκρισης καλού καί κακού. Τό καθήκον είναι ή ακούραστη διάκριση τού κακού από τό καλό.
Γιά πνευματικούς ανθρώπους

Ό πνευματικός άνθρωπος ερμηνεύει όλα τά πράγματα καί τά φαινόμενα τής φύσεως μέ τρόπο πνευματικό καί συμβολικό καί από τό καθένα βγάζει κάτι ώφέλιμο γιά τήν ψυχή του.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 282 ΣΟΦΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΘΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: