Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ.ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣΓιά τόν πλούσιο καί πλούτο


Ό μεγάλος πλούτος φανερώνει φτώχεια. Οί αρπαγές πλούσιοι ζουν με τήν ψευδή πεποίθηση, πώς ό κόσμος αυτός είναι ένα διαλυμένο καράβι χωρίς καπετάνιο, δίχως τιμόνι καί τιμονιέρη, ένα έρμαιο πού βουλιάζει καί χάνεται καί είναι χρήσιμο μονάχα σέ όσους μπορούν νά αρπάξουν όσα περισσότερα μπορούν νά τά μεταφέρουν στή βάρκα τους.
Όσο περισσότερο πλούτο συλλέγετε, τόσο πιό θλιμμένοι γίνεστε. Όσο περισσότερη γνώση σωρεύετε μέσα σας, τόσο λιγότερο ευτυχείς γίνεστε. 
Όλα είναι λόγια επιφανειακά, όμως τό νόημα τους είναι βαθύ.
Ό πλούτος δεν είναι ζωή, είναι μονάχα ένα υποστήριγμα αυτού τού ολιγόχρονου, επίγειου βίου.

Πολλοί, οί όποιοι κυνηγούν τόν πλουτισμό, εκφράζουν τήν ακόλουθη δικαιολογία: «Αφού πλουτίσεις, θά μπορείς τότε νά κάνεις έργα αγαθά». Μήν τούς πιστέψεις γιατί εξαπατούν καί τόν εαυτό τους άλλά καί σένα.
Ό πλούτος είναι ένα μεγάλο άγαθό καί ισχύρό όπλο κατά του κακού. Όμως εκείνος ό πλούτος, πού είναι πιο ανίσχυρος καί από τόν σκώρο, δεν αξίζει τίποτα.

Ό πλούτος είναι καλός, όταν μπορεί νά μεταβληθεί σέ έργο αγαθό.
Ό πλούτος είναι κακό όταν, άντί νά προσφέρει ελευθερία στόν άνθρωπο, κάνει τόν κάτοχό του δούλο.
Ότι είναι δύσκολο γιά τόν πλούσιο νά μπει στη Βασιλεία τού Θεού, τό είπε καί ό ίδιος ό Κύριος. Δύσκολο ναί, άλλά όχι καί αδύνατο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 282 ΣΟΦΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΘΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: