Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ
Γιά τήν Ευρώπη

Πλανάται όποιος κάνει λόγο γιά νέο πνεύμα στήν Ευρώπη. Τό μόνο νέο στήν Ευρώπη είναι ό τεχνικός πολιτισμός. Τό πνεύμα πού δημιούργησε τήν σημερινή σύγχυση στήν Ευρώπη, είναι αυτό πού εκφράζει μέ τόν καλλίτερο τρόπο ή επικούρεια ρήση: φάγομεν καί πίομεν, αύριο γάρ άποθνήσκομεν. Ή άναγεννημένη Ευρώπη θά γίνει στ’ αλήθεια μία καινούρια Ευρώπη. Όμως, μίαν Ευρώπη πού είναι ελεύθερη μονάχα γεωγραφικά, πολιτικά καί οικονομικά, δίχως τήν πνευματική αναγέννηση, θά αποβεί μία τεχνολογική απάτη, ένα παλάτι στόν αέρα, όπως ήταν καί παλαιότερα.


Ή πίστη στήν νέα Ευρώπη, οφείλω νά άναγνωρίσω ότι απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια. Καί όμως, τό ζήτημα τής Ευρώπης δέν είναι δίχως έλπίδα. ’Άν μπορούσε μονάχα νά κατανοήσει ότι ή γνώση ολόκληρη δέν αποκτάται άπό τά βιβλία καί τίς εφημερίδες. ’Άν μπορούσε μονάχα νά σκέφτεται δίχως τό κυνικό χαμόγελο τής αύτομαστίγωσης των μοναχών τού μεσαίωνα. ’Άν μπορούσε τουλάχιστον νά γνωρίσει τήν ψυχή, τήν διάνοια καί τήν εύγένεια όλων των αστέρων πού πλέουν στόν χώρο. Ώ, ναί, αν θά μπορούσε νά φτιάξει ένα μικρό παραθυράκι πρός τόν ούράνιο κόσμο.


Ή νεοπαγανιστική Ευρώπη δέν έχει νά καυχηθεί γιά κανέναν θεό. Καυχάται μονάχα γιά τόν εαυτό της, γιά τήν ευφυΐα της, γιά τόν πλούτο της, γιά τήν δύναμή της. Είναι μία παραφουσκωμένη πομφόλυγα έτοιμη νά σκάσει.


Ή μοναδική έλπιδοφόρα άχτίδα γιά τήν σωτηρία τού Εύρωπαίου ανθρώπου βρίσκεται στήν μετάνοια καί στό έλεος τού Θεού.
Έλπίδα χαμένη - ζωή χαμένη. Μήν χάνεις τήν έλπίδα σου. Ό κόσμος είναι γεμάτος άπό ασύλληπτες δυνατότητες.


 Όποιος λίγα έλπίζει, λίγα καί λαμβάνει. Οί ελπίδες σας νά ξεπερνούν τά παρόντα αλλά καί κάθε πραγματικότητα. Μόλις γκρεμίζονται οί ελπίδες σας, οικοδομήστε δίχως χρονοτριβή άλλες μεγαλύτερες.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 282 ΣΟΦΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΘΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: