Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

31 ΜΑΙΟΥ. Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΕΡΜΕΙΑΣΌ άγιος μάρτυς ΕρμείαςΌ Ερμείας υπηρέτησε στον αυτοκρατορικό στρατό μέχρι πού έφθασε σε προχωρημένη ηλικία, οπότε αξιώθηκε να μαρτυρήσει γιά τον Χριστό. Ό δυσσεβής διοικητής,  αφού απέτυχε να τον κάνει να αρνηθεί τη χριστιανική Πίστη και να θυσιάσει στα είδωλα, διέταξε να υποβληθεί σε βασανιστήρια.

Του έσπασαν τα δόντια με μια πέτρα και έγδαραν με μαχαίρι το δέρμα του προσώπου του• υστέρα τον έριξαν σε πυρακτωμένο καμίνι, αλλά όμως ή χάρις του Θεού τον διαφύλαξε σώο και άβλαβή. Με εντολή του διοικητή του έδωσαν να πιει ένα ισχυρό δηλητήριο, προετοιμασμένο από κάποιον μάγο, αλλά ούτε αυτό έβλαψε τον μάρτυρα Έρμεία.
Ό μάγος, πού είδε με τα μάτια του το θαύμα, συγκλονίστηκε τόσο βαθιά ώστε ομολόγησε κι εκείνος αμέσως με παρρησία τον Χριστό και γι’ αυτό παρευθύς άπετμήθη ή κεφαλή του. Οι δήμιοι εξόρυξαν τα μάτια του γέροντος Έρμεία, χωρίς εκείνος να θρηνήσει.

Απεναντίας ανέκραξε προς τον διοικητή: «Πάρε αυτά τα σωματικά μάτια, πού βλέπουν τήν ματαιότητα του κόσμου τούτου! Έχω μάτια στήν ψυχή μου, με τα όποια βλέπω καθαρά το φως της αλήθειας!».


Τον κρέμασαν ανάποδα από   τα πόδια του και την ίδια στιγμή, εκείνοι οι όποιοι εκτέλεσαν αυτό το ανοσιούργημα, τυφλώθηκαν και τρέκλιζαν γύρω του. Ό άγιος Ερμείας τούς ζήτησε να έλθουν κοντά του, έβαλε τα χέρια του επάνω τους και τότε, με θαυματουργικό τρόπο, διά της προσευχής του αποκαταστάθηκε ή όρασή τους. Ό φαύλος διοικητής, μολονότι αυτόπτης μάρτυς όλων αυτών των θαυμαστών γεγονότων, έγινε θηριώδης και ως λέων βρυχώμενος άρπαξε ένα ξίφος και απέκοψε την κεφαλή τού αγίου ανθρώπου τού Θεού. Κάποιοι χριστιανοί κατόρθωσαν μυστικά να πάρουν στα χέρια τους την σορό τού αγίου Έρμεία και να την ενταφιάσουν με τιμή. Τα χαριτόβρυτα λείψανά του βρύουν ιάματα προς όλους τούς ασθενείς και πεφορτισμένους. Ό άγιος Ερμείας μαρτύρησε γιά τον Χριστό το έτος 166, επί αύτοκράτορος Άντωνίνου.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΜΗΝΑΣ  ΜΑΙΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: