Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 28 Μαΐου 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΤΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ . ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ.ΟΜΙΛΙΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΤΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ . ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΧΡΙΔΟΣ.

το μυστήριον τούτο μέγα εστίν, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την έκκλησίαν (Εφεσίους 5,32)Μέγα είναι το Μυστήριο του Γάμου, όταν ένας  άνδρας αφήνει τον πατέρα και τήν μητέρα του και προσκολλάται στή γυναίκα του. Ό ίδιος ό Απόστολος, ό όποιος υψώθηκε μέχρι τρίτου ουρανού και είδε τόσα άρρητα μυστήρια του ουρανού, αποκαλεί τήν φυσική ένωση ανδρών και γυναικών στον γάμο «μέγα μυστήριο». Είναι το μυστήριο της αγάπης και της ζωής- και μόνον το μυστήριο της ενώσεως του Χριστού με τήν Εκκλησία Του είναι μεγαλύτερο! Ό Χριστός αποκαλείται Νυμφίος και ή Εκκλησία αποκαλείται Νύμφη. Ό Χριστός αγαπά τήν Εκκλησία Του τόσο βαθιά, ώστε εξαιτίας της «άφησε» τον Ουράνιο Πατέρα Του - παραμένοντας ασφαλώς ενωμένος μαζί Του, κατά τήν ουσία της θείας Του φύσεως- κατήλθε στή γή και ενώθηκε με τήν Εκκλησία Του. Τόσο πολλά Πάθη υπέφερε γί αύτήν, ώστε να τήν καθαρίσει διά του Αίματός Του από κάθε σπίλο αμαρτίας και ακαθαρσίας και να τήν κάνει άξια να ονομάζεται Νύμφη Του. Με τήν Αγάπη Του θάλπει τήν Εκκλησία, με το Αίμα Του τρέφει τήν Εκκλησία και με το 'Άγιο Πνεύμα ζωογονεί τήν Εκκλησία Του, τήν αγιάζει και τήν κατακοσμεί.


Ό,τι είναι για μία γυναίκα ό σύζυγός της, έτσι είναι ό Χριστός για τήν Εκκλησία. Ό άνδρας είναι ή κεφαλή της γυναίκας και ό Χριστός είναι ή Κεφαλή της Εκκλησίας. Ή  γυναίκα υπακούει στον σύζυγό της και ή Εκκλησία υπακούει στον Χριστό. Ό σύζυγος αγαπά τη, σύζυγό του, όπως αγαπά το σώμα του και ό Χριστός αγαπά την Εκκλησία ώς το Σώμα Του. 


Ό σύζυγος αγαπά την σύζυγό του όπως αγαπά τον εαυτό του και εκείνη σέβεται τον σύζυγό της• αντίστοιχα ό Χριστός αγαπά την Εκκλησία ώς τον Εαυτό Του και ή Εκκλησία σέβεται τον Χριστό. Επειδή ουδείς μισεί την εαυτού σάρκα, άλλα μάλλον την θάλπει και την τρέφει, έτσι και ό Χριστός θάλπει και τρέφει την Εκκλησία ώς το Εαυτού Σώμα.  Κάθε ανθρώπινη ψυχή είναι νύμφη του Νυμφίου Χρίστου και ή σύναξη των πιστών της Εκκλησίας είναι ή νύμφη του Νυμφίου Χριστού. Ή σχέση ενός πιστού ανθρώπου προς τον Χριστό είναι ή σχέση ολόκληρης της Εκκλησίας με τον Χριστό. Ό Χριστός είναι ή Κεφαλή του μεγάλου αυτού Σώματος πού ονομάζεται Εκκλησία και το όποιο είναι εν μέρει ορατό και εν μέρει αόρατο.


’Ώ! αδελφοί μου, αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο! Αποκαλύπτεται σ’ εμάς ανάλογα με το μέτρο της αγάπης μας για τον Χριστό και του φόβου μας για την Κρίση του Χριστού.


~Ω! Κύριε Αγαθέ Σωτήρα, καθάρισέ μας, κάλλυνε και σώσε τις ψυχές μας, ώστε να αξιωθούμε αυτής της αθάνατης και απερίγραπτης ενότητας με Εσένα, εν χρόνω άλλα και στην αιωνιότητα!

Σοί πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΜΗΝΑΣ  ΜΑΙΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: