Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

love with Christ.....

When we begin to fall in love, we pleasantly think about the other person constantly. We see their face, smell their smell, hear their voice, and remember their words as we go through the day. We need to have that same focus in order to fall in love with Christ, His Mother, His Saints, and His Church. This is why God so lovingly bestowed upon us such a sensory-driven worship style: so that we might fall in love with him by the beauty of our worship. 

Fr. John

Δεν υπάρχουν σχόλια: