Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΣΑΑΚΙΟ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ.

Ό Ίσαάκιος λάμπει όπως ό προφήτης Ηλίας, σαν τον ήλιο αστραποβολεί ή αρετή του.

Παρακαλεί τον αυτοκράτορα, τον φαύλο ηγεμόνα προειδοποιεί, διότι αυτός ό δυσσεβής τον Μεγαλοδύναμο Θεό περιφρονεί. «Μεγαλειότατε, ενάντια σε ποιόν εξεγείρεσαι;

Έρημο θά μείνει το βασίλειό σου, θά καταστραφεί επειδή εσύ κήρυξες πόλεμο στον Ύψιστο Θεό, και αυτό θά γίνει στάχτη, υπό τούς Πόδας Του θά ισοπεδωθεί!

Εκστρατεύεις με στρατό εναντίον των βαρβάρων- ω! αυτοκράτορα, στη δική σου δύναμη ελπίζεις,
μα ή δύναμή σου είναι όπως τού μικρού μυρμηγκιού.

Μόνον εκείνος πού έχει μαζί του τον Θεό έχει δύναμη άληθινή! 
Εκστρατεύεις για να ξεκινήσεις δύο πολέμους: κατά των ανθρώπων, άλλα και κατά τού Θεού.

Όλα θά κυλήσουν εύκολα με τον ανθρώπινο αντίπαλο, όμως συμφιλιώσου με τον απροσμάχητο Θεό, όσο ακόμα έχεις καιρό!

Μείνε στην Ορθοδοξία και αρνήσου την αίρεση- διαφορετικά ή φλόγα ή φοβερή θά σε κατακαύσει.

Ή φωτιά εδώ και ή φωτιά επέκτεινα:
και από τους δύο κόσμους εσύ έπαίσχυντα μέλλεις να εκπέσεις!».

Ό αυτοκράτορας δεν εισακούει τού άγιου την προειδοποίηση-
αντιμάχεται- δεν θυμάται τον Θεό,
αντιμάχεται- αυτή ή μάχη γι' αυτόν δεν έχει γυρισμό.


Ό Ούάλης σαν δυσωδία εφήμερη ήταν και πέρασε- αλλά ό Θεός την Εκκλησία Του γιά πάντα ελευθερώνει και τον Ίσαάκιο, Παραδείσου πολίτη άξιο, τον στεφανώνει.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΜΗΝΑΣ  ΜΑΙΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: