Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 28 Μαΐου 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΕΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται πρός την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν.
(Γέν. 2,24)


Είναι θέλημα του Θεού να αυξάνει και να πληθύνεται το γένος των ανθρώπων. Ό τρόπος με τον οποίον επιτυγχάνεται αυτό είναι μυστήριο της Αγάπης του Θεού. Αποτελεί μυστήριο απρονόητο το πώς ό άνθρωπος «καταλείπει», αφήνει, τον πατέρα του και την μητέρα και προσκολλάται στην γυναίκα του.


Να αφήσετε τούς γονείς σας δεν σημαίνει να τούς εγκαταλείψετε, σημαίνει να γίνετε εσείς οι ίδιοι γονείς! Όταν τα παιδιά γίνουν τα ίδια αυτά γονείς, δεν είναι πλέον παιδιά  τότε γίνονται σύντροφοι και συμπαραστάτες επίσης και των γονέων τους. Όταν οι νυμφευμένοι γυιοί γνωρίσουν το μυστήριο και τον πόνο της τεκνογονίας, τότε σέβονται τούς γονείς τους περισσότερο. Ή ένωση του γάμου ποτέ δεν μπορεί να απαλλάξει έναν άνθρωπο από την ανάγκη να έχει σεβασμό και υπακοή προς τούς γονείς του.


Ή αρχική εντολή του Θεού - να τιμούμε τον πατέρα μας και την μητέρα μας - πρέπει να εκπληρωθεί. Όμως, σύμφωνα με τον φυσικό κύκλο της ζωής, έρχεται Λ ώρα πού ένας άνθρωπος αφήνει τούς γονείς του και γίνεται αύτός γονεύς- γίνεται έτσι θεμελιωτής ενός νέου μέλλοντος, ενώ οι γονείς του φεύγουν, έχοντας εκπληρώσει τον ρόλο τους στον κόσμο. 


Ωστόσο το «καταλείπειν» τούς γονείς δεν συνίσταται μόνο σ’ αυτό. Κατά κάποιον άκατανόητο τρόπο συντελείται το μυστήριο ό άνδρας να προσκολλάται στή γυναίκα του και να «αποκολλάται» από τούς γονείς του. Όπως γράφει ό ιερός Θεοδώρητος Κύρου: « Ό ίδιος ό Χριστός άφησε τον Πατέρα Του, τον εν τοίς Ύψίστοις, και ένωσε Εαυτόν προς τήν Εκκλησία».


Αδελφοί μου, ό γάμος είναι ένα μεγάλο και θαυμαστό μυστήριο• ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια τού Σχεδίου τού Θεού. Ένας αγνός και έντιμος γάμος ξεχειλίζει με εύγένεια και μεγαλείο. Ένας αγνός και έντιμος γάμος με φόβο Θεού είναι δοχείον της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Απεναντίας, όποιος αποστρέφεται τον γάμο αποστρέφεται το Πνεύμα τού Θεού. Όποιος αμαυρώνει το γάμο με μολυσμό βλάσφημε! εναντίον του Πνεύματος του Θεού. Όποιος πάλι απέχει από τον γάμο χάριν της Βασιλείας του Θεού, θά πρέπει με κάποιον άλλο τρόπο να προετοιμαστεί για να γίνει δοχείο του Άγιου Πνεύματος και καρποφόρος στην πνευματική ζωή, προκειμένου να μην κοπεί ώς  άκαρπη συκή


’Ώ! Παράκλητε Θεέ, Σύ ώς Πανσθενουργός βοήθησε τούς εγγάμους ώστε με αγνότητα, φόβο Θεού και αμοιβαία Αγάπη να γίνουν ώς ή Εκκλησία τού Θεού, στην όποια Σύ πανευφροσύνως κατοικείς και διακυβερνάς τα πάντα προς το αγαθό.


Σοι πρέπει πάσα, δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΜΗΝΑΣ  ΜΑΙΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: