Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΣΙΟΥΣ ΒΑΡΛΑΑΜ ΚΑΙ ΙΩΑΣΑΦ.

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΣΙΟΥΣ ΒΑΡΛΑΑΜ ΚΑΙ  ΙΩΑΣΑΦ.


Βλέποντας ό Ίωάσαφ γύρω του
την ασθένεια, το γήρας και τον θάνατο,
ντράπηκε ειλικρινή για τον μάταιο τούτο βίο:

«Ιδού, ακόμη κι εγώ μπορεί να αρρωστήσω
και να γέρνω έτσι, όταν γεράσω,
και ό θάνατος ίσως έρθει εκεί πού δεν τον περιμένω!

Στα βάσανα των άλλων εγώ πικρά υποφέρω.

Δεν υπάρχει κάποιος ζωντανός, πού να ξέρει το μυστικό αυτού τού μυστηρίου και μπορεί να μού αποκαλύπτει μία καλύτερη ζωή;».

Ή Θεία Πρόνοια τού έστειλε τον Βαρλαάμ!

Ό γέρων κατέβηκε από τα όρη της ασκήσεως του και είπε όλη την αλήθεια στον νεαρό βασιλικό κληρονόμο. Ό Βαρλαάμ τού μίλησε γιά τον Ενα Τριαδικό Θεό, γιά τον Πατέρα πού συμβασιλεύει με τον Υιό και το άγιο Πνεύμα,

γιά τη δημιουργία του κόσμου και γιά τον εξαίσιο Παράδεισο,

 για τον πρώτο Άδάμ στην άρρητη λάμψη του Παραδείσου,

γιά την κατάρα της αμαρτίας πού μάς έφερε τον θάνατο,

 γιά τον Χριστό πού αίρει υπέρ ημών τον βαρύ Σταυρό,

 γιά την αιώνια ζωή, την ανώτερη αυτής της πρόσκαιρης,

 γιά την άπειρη αιώνια δόξα του Βασιλείου του Θεού!

Αφού άκουσε ό Ίωάσαφ τον πάνσοφο Βαρλαάμ, ξημέρωσε γι' αυτόν μια πάμφωτη ημέρα και το σκοτάδι της νύχτας εξαφανίστηκε

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ .  Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ.ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: