Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 9 Απριλίου 2024

ΜΗ ΜΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙΣ -Ψαλτοτράγουδο Γεροντίσσης Γαλακτίας-(π.Διονύσιος Ταμπάκης-Ήχος πλ.α' )

 

ΜΗ ΜΑΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙΣ

Ποίημα της Οσίας Γαλακτίας

(Μουσική π.Διονύσιος Ταμπάκης)

Ω πλατυτέρα Οὐρανῶν ,τῆς γῆς ἡ Ἀνωτέρα,

Ἄνασσα πάντων τῶν κτιστῶν,μετά Θεὸν Δευτέρα.

 

Ρῖξε μιὰ στοργικὴ ματιὰ στὸν κόσμο ὅπου ζοῦμε,

νὰ δεῖς γλυκιὰ Παρθένα μου,όλοι τὸ τί τραβοῦμε.

 

Προτίμησαν τὴν φθορὰ τὰ πλάσματα τοῦ Γιοῦ Σου,

καὶ φεύγουν ἀπ’την λύτρωση τ’Αχράντου τοκετοῦ Σου.

 

Ἐγέμισαν οἱ φυλακὲς καὶ τὰ νοσοκομεῖα,

ἡ πεῖνα καὶ ἡ στέρηση καὶ ἡ παρανομία.

 

Αὐτὰ κυριαρχοῦν στὴν γῆ καὶ ἡ σαρκολατρεία,

καὶ ταυτιστήκαν οἱ πολλοὶ μὲ τὴν ἀκολασία.

 

Ἀπὸ τὸν δρόμο τοῦ Χριστοῦ οἱ πιὸ πολλοὶ ἔχουν φύγει

κι’απαρνηθήκαν τ’άπλετο το φῶς ποὺ μᾶς φωτίζει.

 

Σ’ολη τὴν γῆ ἁπλώθηκε πυκνὸ βαθὺ σκοτάδι,

καὶ μὲσ’αυτήν τὴν σκοτεινιὰ κάθε ψυχὴ στενάζει.

 

Παρακαλῶ σὲ Δέσποινα μὴ μᾶς ἐγκαταλείψεις,

καὶ στὴν οὐράνια χαρὰ νὰ μᾶς δρομολογήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: