Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 4 Απριλίου 2024

Κάποια φορά μιά δασκάλα, διηγήθηκε στα παιδιά τήν παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου:


«Κάποια φορά μιά δασκάλα, διηγήθηκε
στα παιδιά τήν παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ
Λαζάρου:
Ὁ πλούσιος γλεντοῦσε καί ἀπολάμβανε τή ζωή μέ
κάθε τρόπο καί μέσο. Ὁ Λάζαρος, σάν νά μήν ἔφθανε ἡ φτώχεια, ἦταν καί ἄρρωστος.
Ἦλθε ὅμως ἡ ὥρα τοῦ θανάτου. Ὁ πλούσιος και
τέληξε στην αἰώνιο κόλασι. Ὁ Λάζαρος κέρδισε τήν
αἰώνιο ζωή.
Ἀφοῦ τελείωσε ἡ διήγησι ἡ δασκάλα ρώτησε:
-Λοιπόν, παιδιά, πέστε μου, τί θά θέλατε να
εἶσθε; Πλούσιος ἢ Λάζαρος;
Πολλά παιδιά ὕψωσαν τά χέρια τους. Ένα ὅμως
έκανε φασαρία φωνάζοντας: "Νά πῶ, κυρία, νά πῶ!"
Παραξενεμένη ή δασκάλα γιά τήν ἐπιμονή του,
τοῦ ἔδωσε τό λόγο:
-Εγώ, εἶπε ὁ μικρός, θά ἤθελα νά εἶμαι πλούσιος
σ' αὐτή τή ζωή καί Λάζαρος στήν ἄλλη!
Ἄναυδη ἡ δασκάλα γιά τήν πονηρία τοῦ μικροῦ,
πού ἤθελε "καί τήν πίττα ὁλόκληρη καί τό σκύλο
χορτάτο "» 


Δεν υπάρχουν σχόλια: