Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 8 Απριλίου 2024

Διαβάζουμε:
Διαβάζουμε: «Ἕνα δένδρο πρέπει νά ἀποβάλη ὅλα τά νεκρά φύλλα, πρίν μπορέσουν τά καινούργια νά ξεπροβάλλουν μέ ὅλη τους τή δόξα. Ὁ σπόρος πρέπει νά βγῆ μέσα ἀπό τό παληό του περίβλημα σχίζοντάς το, πρίν μπορέση να μεγαλώση
καί νά ἀνθίση. Ὅταν ἕνα κοτοπουλάκι βγαίνη ἀπό
τό κέλυφός του, δέν προσκολλᾶται πάνω του, ἀλλά
τό ἀφήνει πίσω του γιά πάντα, καί μεταμορφώνεται
σε μία νέα ζωή»Ἡ πρόοδός μας εἶναι σταδιακή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: