Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 6 Απριλίου 2024

Διαβάζουμε στα Κείμενα τῶν Βαρσανουφίου καί Ἰωάννου:Διαβάζουμε στα Κείμενα τῶν Βαρσανουφίου
καί Ἰωάννου: «Στούς ζωγράφους οἱ ζωγραφιές τῶν
προσώπων γίνονται μέ τά χρώματα. Ἄν προλάβης καί γράψης ἀπό πρίν στό σανίδι σου, δέν μπορεῖ πιά νά μποῦν πάνω σ' αυτό ζωγραφιές προσώπων οὔτε
χρώματα, διότι τά πρόσωπα καί τά χρώματα γίνονται  συγχρόνως καί ἑνοποιοῦνται σέ ἕνα πράγμα.
Η ελευθερία σου λοιπόν ἔγκειται στό νά προλάβης
τὰ γράψης ἐσύ, πρίν ἀπό τό διάβολο, στη σανίδα
σου» 


Δεν υπάρχουν σχόλια: