Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΟΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΓΑΠΟΥΣΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ.


Άγιος Συμεών ό Νέος Θεολόγος
Γέροντας αγαπούσε πολύ το παρακάτω κείμενο τού άγιου Συμεών τού Νέου Θεολόγου και μου το έδωσε σε μία από τις πρώτες επισκέψεις μου:
«Όλους τους πιστούς οφείλομε να τούς βλέπομαι σαν έναν, και να σκεπτόμαστε ότι στον καθένα από αυτούς είναι ό Χριστός. Και να έχωμε για τον καθένα τέτοια αγάπη. ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσωμε για χάρη του και τη ζωή μας.


 Γιατί οφείλομε να μη λέμε ούτε να θεωρούμε κανένα άνθρωπο κακό, άλλα όλους να τούς βλέπομαι ως καλούς. Κι αν δεις έναν αδελφό να ενοχλείται από πάθη, να μην τον μισήσεις αυτόν, μίσησε τά πάθη πού τον πολεμούν. Κι αν τον δεις να τυραννιέται από επιθυμίες και συνήθειες προηγουμένων αμαρτιών. περισσότερο σπλαχνίσου τον. μη τυχόν δοκιμάσεις και συ πειρασμό, αφού είσαι από υλικό, πού εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό. Ή αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει ν’ αγαπήσεις περισσότερο τον Θεό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς τον Θεό είναι ή αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, πού τον βλέπεις, πώς είναι δυνατόν ν’ αγαπάς το Θεό. πού δεν τον βλέπεις;». 


«Ό γάρ μη αγαπών τον αδελφόν όν έώρακε, τον Θεόν όν ούχ έώρακε πώς δυναται αγαπάν;» (Α' 'Ιω. δ' 20).

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: