Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ > ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ > 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ


1.᾿Ιακώβου ᾿Αποστόλου τοῦ ᾿Αλφαίου (1ος αἰών).
2.᾿Ανδρονίκου καὶ τῆς συζύγου αὐτοῦ ᾿Αθανασίας (5ος αἰών).
3.Ποπλίας διακονίσσης, ὁμολογητρίας τῆς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (4ος αἰών).
4.Πέτρου τοῦ ἀπὸ στρατιωτῶν.
5.᾿Αβραὰμ τοῦ δικαίου καὶ τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ Λὼτ (2000 π.Χ).
*
6.Διονυσίου Παρισίων, ἱερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ (3ος αἰών) (Α) (ΡΔ).
7.Ρουστικοῦ καὶ ᾿Ελευθερίου συντρόφων ῾Αγίου Διονυσίου Παρισίων (3ος αἰών) (Α) (ΡΔ).
8.Δημητρίου Πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας (3ος αἰών).
9.᾿Ιουβεντίου καὶ Μαξίμου μαρτύρων τῶν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (361-363).
10.Πέτρου Γαλατίας (9ος αἰών).
11.᾿Ιωάννου τοῦ ἐν Προύσῃ νεομάρτυρος (13ος-14ος αἰών) (Α) (Ε).
12.Στεφάνου τοῦ νέου τοῦ ἐν Σερβίᾳ (1427) (῾Ο ἴδιος ἑορτάζεται καὶ στὶς 19/7) (ΡΔ) (Σ).

13.Στεφάνου τοῦ τυφλοῦ, πρίγκηπος Σέρβων (1476) (Σ) (Α) (ΡΔ).Γεώργιος Ε. Πιπεράκις (Συγγραφέας)
Ἐμμανουήλ Πιπεράκης (Διαδικτυακή έκδοση)


Δεν υπάρχουν σχόλια: