Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

A SHEPHERD TO LIONS (Sunday, December 18)
A SHEPHERD TO LIONS
(Sunday, December 18)

“Great are the accomplishments of faith, / for the Three Holy Youths rejoiced in the flames as though at the waters of rest, / and the prophet Daniel appeared, / a shepherd to the lions as though they were sheep. / So by their prayers, O Christ God, save our souls!” (Troparion-hymn, Sunday of the Forefathers)


On the Sunday before Christmas we celebrate the Prophet Daniel, among others, as “a shepherd to lions,” because he famously emerged unharmed from the lions’ den, which the king had sealed with a large stone (Dan 6: 17).

Δεν υπάρχουν σχόλια: