Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΣ. ". Κάποια φορά, κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, στον Χερουβικό ύμνο, καθώς ήταν γονατισμένη καί ένώ την συνείχε αυτή ή αγωνία, είδε στήν Ωραία Πύλη την Παναγία, σε ηλικία δεκαπέντε ετών, μέ υπερκόσμιο φως στο πρόσωπο Της."Ή Γερόντισσα, παρ’ όλη την πίστη καί την θερμή Προσευχή της, δεν έφησύχαζε ποτέ, αλλά άπαύστως αγωνιούσε καί προβληματιζόταν γιά την πορεία καί την σωτηρία της αδελφότητος. Νυχθημερόν παρακαλούσε την Παναγία γιά όλες τίς ψυχές πού είχε ύπ’ ευθύνη της, καί ή Παναγία δεν της στερούσε την παράκληση καί την επίσκεψι Της. Κάποια φορά, κατά  την ώρα της Θείας Λειτουργίας, στον Χερουβικό ύμνο, καθώς ήταν γονατισμένη καί ένώ την συνείχε αυτή ή αγωνία, είδε στήν Ωραία Πύλη την Παναγία, σε ηλικία δεκαπέντε ετών, μέ υπερκόσμιο φως στο πρόσωπο Της. Κρατούσε ώς βρέφος τον Χριστό, όπως είναι ή εικόνα της Γοργοϋπηκόου στο κελί της. Ή Γερόντισσα εξέφρασε την ανησυχία της γιά την σωτηρία της αδελφότητος καί ή Παναγία της χαμογέλασε, γεγονός πού έφερε πάραυτα την ειρήνη εντός της.Αλλά καί στις πρακτικές υποθέσεις καί εργασίες της Μονής ή Ύπεραγία Θεοτόκος την καθοδηγούσε. Κάποτε είδε την Παναγία στο μαγειρείο να της υποδεικνύει πώς να εργάζεται, να ταχτοποιεί τα φλιτζάνια καί τά ποτήρια καί να συμμαζεύει τον χώρο εν ριπή οφθαλμού. Διά τούτο συνήθιζε να λέει ότι ή Παναγία είναι πολύ καλή νοικοκυρά καί πολύ σβέλτη καί μάς παρότρυνε να εργαζόμαστε προσεκτικός καί εν τάχει. Άλλοτε πάλι πορευμένη προς τό παρεκκλήσι της Παναγίας Οδηγήτριας, γιά τά πνευματικά καθήκοντα της, είδε την Παναγία ώς μοναχή να την διδάσκει πώς να κάνη τον κανόνα της.


 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ. ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 1921/1995. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΗΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: