Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ > 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1.Μαλαχίου προφήτου (400 π.Χ.).
2.Γορδίου Καισαρείας, μάρτυρος (4ος αἰών).
3.᾿Ανωνύμου μητρὸς μετὰ τῶν δύο τέκνων αὐτῆς.
4.Πέτρου μοναχοῦ ἐν ᾿Ατρώᾳ.
*
5.Θωμαΐδος τῆς ἐν Λέσβῳ [εἰς ἄλλους καὶ 1/1] .
6.᾿Εφραὶμ μοναχοῦ καὶ μάρτυρος ἐν Νέᾳ Μάκρῃ ᾿Αττικῆς. (᾿Ανεύρεσις λειψάνων) (1950).
7.᾿Ακακίου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ τοῦ ἐν Λάτρῳ (Παρισινὸς κῶδιξ 361).
8.Τίτου ἢ Φίλιους, ᾿Επισκόπου Τόμιδος Δακίας (Ρουμανίας) (4ος αἰών).
9.Μελίτωνος ἐκ Βυρητοῦ ἡγουμένου ῾Αγ. Σάββα (537) (Α) (Αρ).
10.᾿Αβελάρδου ἡγουμένου (753).
11.Γενεβιέβης (Geneviève) τῶν Παρισίων (Λουτέτσια – Γαλατίας) (Γαλ- λία) (512). (Αθ), (Γ), (Κ).
12.Κηρίνου Πρίμου, Θεαγένους μαρτύρων (320) (Ρμ).
13.Δανιήλ διακόνου ἱερομάρτυρος ἐν Παδούῃ (168) (Ρμ).

14.Φιορένζου ἐπισκόπου Βιέννης (275) (Ρμ).

Γεώργιος Ε. Πιπεράκις (Συγγραφέας)
Ἐμμανουήλ Πιπεράκης (Διαδικτυακή έκδοση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: