Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ > ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ > 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.Πολυεύκτου, μάρτυρος ἐν Μελιτινῇ ᾿Αρμενίας (259).
2.Εὐστρατίου ᾿Αγαύρων, θαυματουργοῦ.
3.Παρθένας ᾿Εδέσσης, νεομάρτυρος μετὰ τῶν σὺν αὐτῇ Νεονίλλας καὶ Δομνίνας (Α) (Ε).
*
4.Πέτρου Β΄, ᾿Επισκόπου Σεβαστείας ᾿Αρμενίας, ἀδελφοῦ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου (4ος αἰών).
5.Σαμαίου ἢ Σερμάγια, προφήτου (10ος αἰὼν π.Χ.) (Ρ) (ΡΔ).
6.Εὐστρατίου θαυματουργοῦ ἐν Ταρσῷ (9ος αἰών).
7.Πασχασίας παρθενομάρτυρος (178) (Ρμ).
8.᾿Αντωνίας ἐκ Νικομηδείας πνιγείσης ἐν θαλάσσῃ (῾Αγιολ. Εὐστρατιάδου σελ. 47).
9.Λαυρεντίου μάρτυρος (῾Αγιολ. Εὐστρατιάδου σελ. 271).
10.᾿Ιωνᾶ (Πέτρου μεγαλοσχήμου) ἱδρυτοῦ τῆς Μονῆς τῆς ῾Αγίας Τριάδος Κιέβου (1902) (Ρ) (ΡΔ).
11.Φιλίππου, Μητροπολίτου Μόσχας, ἱερομάρτυρος (1569) (Ρ) (ΡΔ).
12.῾Αδριανοῦ Καντερβουρίας (710) (Κ).

13.Μπρίτγουωλτ Καντερβουρίας (Κ).

Γεώργιος Ε. Πιπεράκις (Συγγραφέας)
Ἐμμανουήλ Πιπεράκης (Διαδικτυακή έκδοση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: