Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019

No dispair - St. Porphyrios “I have consciousness of my sinfulness, but I live with hope. It is bad to despair, because someone who despairs becomes embittered and loses his willingness and strength. Someone who has hope, on the contrary, advances forward”

– St. Porphyrios

Δεν υπάρχουν σχόλια: